Характеристики 23-го сонячного циклу і роль комплексів активності в розвитку його спалахових проявів

Рябов, МІ, Лукашук, СА
Косм. наука технол. 2010, 16 ;(1):77-85
https://doi.org/10.15407/knit2010.01.077
Мова публікації: російська
Анотація: 
Розглянуто основні характеристики динаміки 23-го циклу сонячної активності і роль комплексів активності в розвитку його спалахових проявів. На відміну від традиційного підходу до опису сонячної активності, вважається, що розвиток активності Сонця відбувається незалежно у північній і південній півкулях. У кожній із них формуються «широтні» зони утворення комплексів активності. При цьому найбільш могутні прояви спалахової активності реалізуються з утворенням «довготних» комплексів активності, які «перезамикають» центри активності північної і південної півкуль. На основі окремого розгляду активності північної і південної півкулі визначені основні фази розвитку сонячного циклу. Складено каталог проявів комплексів активності з використанням даних середньомісячних значень чисел Вольфа W, площ S груп плям і спалахового індексу FI.
Ключові слова: комплекси активності, сонячна активність, спалахові прояви
References: 
1.  Витинский Ю. И., Копецкий М., Куклин Г. В. Статис­тика пятнообразовательной деятельности Солнца. — М.: Наука, 1986. — 296 с.
2.  Витинский Ю. И., Оль А. И., Сазонов Б. И. Солнце и атмосфера Земли. — Л.: Гидрометеоиздат, 1975. —
3.  Ишков В. Н. Солнце в минимуме активности 2005— 2006 годов // Одесский астрономический календарь. — Одесса: Астропринт, 2007. — C. 190—199.
4.  Обридко В. Н. Солнечные пятна и комплексы актив­ности. — М.: Наука, 1985. — 256 с.
5.  Рябов М. И. Использование спектра миллиметрового излучения локальных источников на Солнце как кри­терия прогноза активности // Солнечная активность. — Алма-Ата: Наука, 1983. — C. 177—181.
6.  Рябов М. И., Ишков В. Н., Моисеев И. Г. и др. Исполь­зование данных о миллиметровом излучении локаль­ных источников на Солнце как индикатора эволюции центра активности // Солнечные магнитные поля и корона: Тр. XIII консультативного совещания по фи­зике Солнца. — Новосибирск, 1989. — С. 239—242.

7.  Atac T., Ozguc A.: Flare Index of Solar Cycle 22 // Solar Phys. — 1999. — 180, N 1–2. — P. 397—407.