Геомагнітні пульсації поблизу м. Харкова, котрі виникли після проходження сонячного термінатора. 2. Результати статистичного аналізу

Чорногор, ЛФ, Шамота, МО
Косм. наука технол. 2009, 15 ;(6):014-019
https://doi.org/10.15407/knit2009.06.014
Мова публікації: російська
Анотація: 
Проведено статистичний аналіз квазіперіодичних збурень, викликаних рухом сонячного термінатора та оцінено їхні основні параметри. Встановлено, що ранковий сонячний термінатор супроводжували збурення з запізненнями Δt1 ≈ 30‒40 хв і Δt2 ≈ 80‒87 хв. Це були цуги тривалістю 45‒50 хв і з періодами 9…11 хв. Для вечірнього термінатора запізнення складало Δt ≈ 60‒80 хв, періоди ‒ біля 9‒11 хв і тривалості ‒ 50‒60 хв. Проведено аналогічну обробку для контрольних інтервалів часу, яка підтвердила наявність збурень, пов'язаних з проходженням термінатора. Запропоновано теоретичну модель генерації геомагнітних пульсацій під дією сонячного термінатора.
Ключові слова: квазіперіодичні збурення, статистичний аналіз, термінатор
References: 
1. Бурмака В. П., Таран В. И., Черногор Л. Ф. Волновые процессы в ионосфере в спокойных и возмущенных
условиях. 2. Анализ результатов наблюдений и моде­лирование // Геомагнетизм и аэрономия. — 2006. — 46, № 2. — С. 209—218.
2.  Гармаш К. П., Леус С. Г., Черногор Л. Ф., Шамота М. А. Вариации геомагнитного поля, сопутствовавшие стар­там и полетам космических аппаратов // Космічна наука і технологія. — 2007. — 13, № 6. — С. 87—98.
3.  Гершман Б. Н. Динамика ионосферной плазмы. — М.: Наука, 1974. — 256 с.
4.  Худсон Д. Статистика для физиков. — М.: Мир, 1970. — 297 с.
5.  Черногор Л. Ф. Флуктуации геомагнитного поля вбли­зи г. Харькова, сопровождавшие старты ракет с кос­модрома Байконур // Геомагнетизм и аэрономия. — 2009. — 49, № 3. — С. 403—415.
6.  Черногор Л. Ф., Шамота М. А. Волновые возмущения геомагнитного поля, сопутствовавшие стартам ракет с космодрома Плесецк // Космічна наука і техноло­гія. — 2008. — 14, № 3. — С. 29—38.
7.  Черногор Л. Ф., Шамота М. А. Геомагнитные пульса­ции, сопутствовавшие стартам ракет с космодромов КНР // Космічна наука і технологія. — 2008. — 14, № 4. — С. 92—99.
8.  Черногор Л. Ф., Шамота М. А. Геомагнитные пульса­ции, сопутствовавшие стартам ракет с космодромов Мыс Канаверал и Куру // Космічна наука і техноло­гія. — 2008. — 14, № 6. — С. 89—98.

9.  Черногор Л. Ф., Шамота М. А. Геомагнитные пульса­ции вблизи г. Харькова, сопутствовавшие прохожде­нию солнечного терминатора. 1. Результаты спект­рального анализа // Космічна наука і технологія. — 2009. — 15, № 5. — С. 43—51.