Мініатюрні супутники стандарту «Cubesat»

Храмов, ДО
Косм. наука технол. 2009, 15 ;(3):020-031
https://doi.org/10.15407/knit2009.03.020
Мова публікації: російська
Анотація: 
Стандарт «CubeSat» дає можливість створювати мініатюрні супутники масою 1–3 кг за короткий період часу (1–2 роки) і порівняно невеликі кошти. Роботи зі створення «CubeSat'ів» ведуться в десятках навчальних центрів і творчих колективів по всьому світу. Більша частина подібних супутників створюється в навчальних цілях, однак сфера їхнього застосування постійно розширюється. Швидкий розвиток елементної бази дає надію на можливе комерційне застосування цих супутників вже в найближче десятиліття. Створення подібних супутників особливо актуальне в умовах України, яка має великий потенціал в області запуску супутників. Це дозволило б у проміжках між реалізацією великих проектів здійснювати космічні дослідження при порівняно невеликих фінансових витратах.
Ключові слова: елементна база, комерційне застосування, мініатюрні супутники
References: 
1.   Пироженко А. В., Храмов Д. А. Схема развертывания малой космической тросовой системы // Вісник Дніпропетровського ун-ту. Ракетно-космічна техні­ка. — 2007. — № 9/2. — С. 198–204.
2.   Chan C. K. et al. High-performance lithium battery anodes using silicon nanowires // Nature Nanotechno-logy. — 2008. — N 3. — P. 31–35.
3.   Heidt H., et al. CubeSat: A new Generation of Pico-satellite for Education and Industry Low-Cost Space Experimentation // 14 Annual/USU Conference on Small Satellites, Logan, Utah, 14, August 21–24, 2000. — Logan, 2000. — SSC00-V-5. — 19 p.
4.   Hoyt R., et al. The RETRIEVE microsatellite tether deor-bit experiment // AIAA Paper. — 2002. — N 3893.
5.   Oehrig J. H., et al. TU Sat 1 — An Innovative Low-Cost Communications Satellite // 15th Annual AIAA/USU Conference on Small Satellites Logan, Utah, August 13– 16, 2001. — Logan, 2001. — SSC01-VIIIb-4. — 15 p.
6.   Puig-Suari J., Turner C., Twiggs R. J. CubeSat: The Development and Launch Support Infrastructure for
Eighteen Different Satellite Customers on One Launch // 15th Annual AIAA/USU Conference on Small Satellites, Logan, Utah, August 13–16, 2001. — Logan, 2001. — SSC01-VIIIb-5.
7.   Rysanek F., et al. MicroVacuum Arc Thruster Design for a CubeSat Class Satellite // 16th Annual AIAA/USU Conference on Small Satellites Logan, Utah, August 12– 15, 2002. — Logan, 2002. — SSC02-I-2.
8.   Steyskal H., et al. Pattern synthesis for TechSat21 — a dis­tributed spacebased radarsystem //Aerospace Conference. IEEE Proceedings. — 2001. — V. 2. — P. 725–732.

9.   Tsuda Y., et al. University of Tokyo's CubeSat Project — Its Educational and Technological Significance // 15th Annual AIAA/USU Conference on Small Satellites Logan, Utah, August 13–16, 2001. — Logan, 2001. — SSC01-VIIIb-7. — 8 p.