Перші кроки міжнародного співробітництва в дослідженні й освоєнні космосу (1957-1987 рр.)

Яцків, ЯС
Косм. наука технол. 2007, 13 ;(5):021-027
https://doi.org/10.15407/knit2007.05.021
Мова публікації: російська
Анотація: 
(За матеріалами статті «Яцків Я.С, Вест Р. Віхи космічної ери» // Нариси історії природознавства і техніки.-1987.-Вип. 33.-С. 30-42)