Стійкі оцінки квазілінійної сплайн-регресії з k вузлами

Дереза, АЮ
Косм. наука технол. 2005, 11 ;(Supplement1):074-076
https://doi.org/10.15407/knit2005.01s.074
Мова публікації: Російська
Анотація: 
Розглядається числова процедура пошуку стійких оцінок параметрів лінійної та квазілінійної сплайн-регресійної залежності із застосуванням динамічного програмування для пошуку вузлів склейки.
References: 

1. Babak V. P., Biletskyi A. Ya., Prystavka O. P., Prystavka P. O. Statistical processing of data, 388 p. (MIVVZ, Kyiv, 2001) [in Ukrainian].
2. Minkov D. P., Mitkov A. L., Todorov T. I. Robust algorithm for constructing a single class of nonlinear regression models. Zavodskaja laboratorija, No. 5, 64—67 (1985) [in Russian].