Оцінка конкурентоспроможності транспортної космічної системи «Зеніт-3SL»

Дорошкевич, ВК, Кузнєцов, ВІ, Ковальов, БО, Гольдштейн, ЮМ
Косм. наука технол. 2000, 6 ;(1):72–76
https://doi.org/10.15407/knit2000.01.072
Мова публікації: російська
Анотація: 
Аналізується конкурентоспроможність транспортної космічної системи «Зеніт-3SL» на світовому ринку послуг по запуску геостаціонарних космічних апаратів. Дослідження виконані із застосуванням оригінальної економіко-математичної моделі, в якій мінімізується сумарна вартість фрахтів конкуруючих носіїв. Виконані у рамках цієї моделі дослідження показали, що у системи «Зеніт-3SL» є потенційна можливість освоєння до 65 % ринку запусків КА на геостаціонарну орбіту.
Ключові слова: «Зеніт-3SL», геостаціонарні космічні апарати, економіко-математична модель
References: 
1.  Гольдштейн  Ю.  М.,  Дорошкевич  В.  К.,   Ковалев  Б.  А., Кузнецов В. И. Математическая модель для оценки конку­рентоспособности   транспортных   космических   систем   // Техническая механика.—1999.—№ 1.—С. 63—68.
2.  Isakowitz S. J. International Reference Guide to Space Launch Systems:   2-nd  ed.   —  Washington,  DC:  Publ.   by AIAA.— 1994.—341 p.
3.  Jane's   Space   Directory:   13-th   ed.   /   Ed.   Ph.   Clark.   — Couisdon,   UK:   Jane's   Information   Group,   1997—1998.— 553 p.
4.  Launchers of the World: Data as of May 24,  1999. // Int. Space Industry Report (ISIR).—1999.—3, N 5.—P. 31—34.

5.  Villain  R.,  Brenke  В.,   Chenard  S.   Launch  Service  Market Survey, Worldwide Prospects: 1996—2006. — Paris: Eurocon-sult, 1996.—120 p.