Супутникова інформація у вивченні флюїдопровідних структур літосфери

Перерва, ВМ
Косм. наука технол. 1998, 4 ;(2):126–132
https://doi.org/10.15407/knit1998.02.126
Мова публікації: російська
Анотація: 
На прикладі деяких регіонів (Чорне море, Західний Сибір) показана роль супутникової інформації в ефективному вивченні флюїдопровідних структур літосфери. Важливість вивчення вказаних структурних утворень літосфери зумовлена великою їх роллю у розвитку багатьох геологічних, геоморфологічних та геофізичних процесів (розташуванні родовищ корисних копалин, розвитку ерозійних процесів і формуванні окремих форм рельєфу, геопатогенних зон та ряду інших. Для ефективного використання супутникової інформації у вирішенні важливих практичних і наукових завдань необхідна розробка технологій її використання на рівні фундаментальних та прикладних досліджень.
Ключові слова: літосфера, супутникова інформація, флюїдопровідні структури
References: 
1.  Пазинич  В.  Г.   Геофізика. Явища  еолової  акумуляції.   — Київ, 1994.—47 с.—(Препринт / Геопрогноз).
2.  Перерва  В.   М.  Аномалии  температуры  морской  поверх­ности Черного моря как геоиндикаторы структуры земной коры и скоплений углеводородов // Геолог, журн.—1993.— № 6.—С. 46—52.
3.  Перерва В. М. Флюїдопровідні структури літосфери та їх роль у формуванні родовищ корисних копалин // Міне­ральні ресурси України.—1997.—№ 1-2.—С. 24—30.
4.  Перерва   В.   М.,   Лялько   В.   И.,   Филиппович   В.   Е., Шпак П. Ф. Информация ИСЗ «Січ-1» в решении актуаль­ных проблем нефтегазовой геологии // Космічна наука і технологія.—1996.—2, № 3-4.—С. 49—54.

5.  Г.  Г.   Поликарпов,   О.  Г.   Миронов,  В.  П.   Егоров  и  др. Молисмология   Черного   моря.   —   Киев:   Наук,   думка, 1992.—304 с.