Ландшафтознавчий підхід при дешифруванні космічних знімків

Федоровський, ОД, Гриневецький, ВТ, Костюченко, ЮВ, Кувшинов, ОЮ
Косм. наука технол. 1998, 4 ;(1):39–45
https://doi.org/10.15407/knit1998.01.039
Мова публікації: російська
Анотація: 
Розглядаються методичні питання визначення деяких гідроекологічних характеристик поліських ландшафтів на основі використання космічної інформації. Пропонується використовувати ландшафтознавчий підхід при дешифруванні матеріалів космічної зйомки. Для аналізу станів цих систем використана формальна класифікація ландшафних комплексів, яка грунтується на принципах модальної логіки теорії розмитих множин. Викладений підхід використано при дослідженні ділянки Чорнобильсько-Лютізького полігону. Отримані результати свідчать про перспективність пропонованого методу.
Ключові слова: космічна інформація, ландшафт, теорія розмитих множин
References: 
1.  Гриневецький В. Т., Сахацький О. І., Федоровський О. Д. та ін. Використання тестових ділянок Димерського дослід­ницького полігону для верифікації результатів космічних зйомок // Укр. географ, журн.—1997.—№ 2.—С. 39—43.
2.  Дьяконов   К.   Н.,   Касимов   Н.   С.,   Тикунов   В.   С.   Со­временные   методы   географических   исследований.   — М.: Просвещение, 1996.—204 с.
3.  Исаченко А. Г. Основы ландшафтоведения и физико-географическое районирование.   —  М.:  Высш.  шк.,   1965.— 326с.
4.  Кондратьев К. Я., Поздняков Д. В. Новое в дистанционном зондировании  окружающей  среды   //  Исслед.   Земли  из космоса.—1996.—№ 1.—С. 107—121.
5.  Лялько   В.   И.   Вульфсон   Л.   Д.,   Жарый В. Ю.   и   др. Аэрокосмические  методы в  геоэкологии.  —  Киев:  Наук. думка, 1992.—206 с.
6.  Лялько В. I., Маринич О. М., Федоровський О. Д. Аеро­космічні дослідження ландшафтних комплексів Украйни // Укр. географ. журн.—1994.—№ 4.—С. 3—8.

7.  Преображенский  В.   С.,  Александрова  Т.  Д.,   Куприяно­ва Т.  П.  Основы ландшафтного анализа.  —  М.:  Наука, 1988.—189 с.