Генерація іонно-циклотронних хвиль в подіях перенесення потоку

Івченко, МВ, Бленцкі, Я
Косм. наука технол. 1996, 2 ;(3):97–102
https://doi.org/10.15407/knit1996.05.097
Мова публікації: Українська
Анотація: 
За загальновизнаною моделлю події перенесення потоку є відкритими трубками магнітного поля, що виникли в результаті нестаціонарного локального переоб'єднання магнітного поля на денній магнітопаузі Землі. Хвильові спостереження свідчать про наявність характерних автографів цих явищ. Одним з цих автографів є підвищена інтенсивність низькочастотних електростатичних хвиль, спектр яких має характерні максимуми поблизу гармонік ларморівської частоти іонів. В даній роботі пропонується механізм генерації іонно-циклотронних хвиль за рахунок відносного руху електронів та іонів плазми перехідної області. Електрони перехідної області прискорюються в напрямку до Землі для компенсації струму гарячих електронів магнітосфери, які швидко витікають до перехідної області. Інкремент нестійкості становить порядка 0.5 с-1 .
Ключові слова: іонно-циклотронні хвилі, генерація
References: 
Ситенко О. Г., Мальнєв В. М. Основи теорії плазми. — Київ: Наук. думка, 1994. — 366 с.
Anderson R. R., Harvey С. С., Норре М. М., et al. Plasma waves near the magnetopause  //  J.   Geophys.  Res.—1982.—87.— P. 2087.
Berchem J., Russell С. Т. Flux transfer events on the magnetopause — spatial distribution and controlling factors // J.  Geophys.Res.—1984.—80.—P. 6689.
Blecki J., Denis M., Kossacki K. (jr), Woolliscroft L. J. C. Plasma waves  as a  signature of  flux transfer events // Proc.  Int. Workshop on Space Physics Investigations by Cluster and Regata, Graz, Austria, 1990, ESA SP-306.
Blecki J., Kossacki K., Klimov S. J., et al. ELF/ULF waves observed on Prognoz-8  near the  magnetopause // Artificial  Satellites Space Phys.—1987.—7, N 22.—P. 5.
Kawano H., Kokubun S., Takashi K. Survey of transient magnetic field events in the dayside magnetosphere // J. Geophys.Res.—1992,—97.—P. 10677.
LaBelle J., Treumann R. A.,  Haerendel G., et al. AMPTE IRM observations of waves associated with flux transfer events in the magnetosphere // J. Geophys. Res,—1987.—92.—P. 5827.
Paschmann G., Haerendel G., Papamastorakis I., and Skopke N. Plasma and magnetic field characteristics of magnetic flux transfer events // J. Geophys. Res,—1982.—87.—P. 2159.
Rijnbeek R. P.,  Cowley S. W. H., Southwood D. J. A survey of dayside flux transfer events observed by ISEE 1 and 2 magnetometers // J. Geophys. Res.—1984.—89.—P. 786.
Russel С. Т., Elphic R. C. ISEE observations of flux transfer events at the dayside magnetopause // Geophys. Res. Lett.—1979.—6, N 1.—P. 33.

Schmitt J. P. M. Mathematical properties of plasma dispersion function // J. Plasma Phys.—1974.—12.—P. 51.