Проходження хвилі надлишкового тиску через багатофазну механічну структуру

Карачун, ВВ
Косм. наука технол. 1996, 2 ;(2):58–61
https://doi.org/10.15407/knit1996.03.058
Мова публікації: російська
Анотація: 
Аналізується динамічний стан широко застосовуваної в авіаційній техніці механічної системи з двох коаксіальних кругових циліндрів під дією акустичного випромінювання. Розглядаються кілька випадків механічного зв'язку між циліндрами
Ключові слова: зовнішнє акустичне випромінювання, механічні системи КА, хвильовий процес
References: 
Григолюк Э. Н., Горшков А. Г. Перемещение жесткого цилин­дра под действием акустической волны давления // Прикл. механика. —1968.—4, № 10.—С. 1—5.
Кочин Н. Е., Кибель Н. А., Розе Н. В. Теоретическая гидроме­ханика. — Л., М.: ОГИЗ, 1948.—Ч. 1.— 535 с.