Експертна система розробки та оптимізації складу матеріалів для космічної техніки

Сітало, ВГ, Литвишко, ТМ, Гупал, АМ, Цвєтков, ОМ
Косм. наука технол. 1995, 1 ;(2):60–64
https://doi.org/10.15407/knit1995.02.060
Мова публікації: російська
Анотація: 
Описується експертна система для створення нових матеріалів, що застосовуються в космічній техніці. Вона автоматично будує базу знань, використовуючи методи побудови дерев й листя рішень.
Ключові слова: : матеріали для космічної техніки, експертна система
References: 
Гупал А. М., Цветков А. М. Разработка и реализация алгорит­мов индуктивного вывода // Использование математических методов и ЭВМ в системах управления и проектирования. — Киев: Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова АН Украи­ны, 1991.—С. 33—37.
Гупал А. М., Цветков А. М. Об одном методе индуктивного вывода, основанном на комитетных конструкциях // Кибернетика и системный анализ.—1992.—№ 5.—С. 159—161.
Левин Р., Дранг Д. Практическое введение в технологию искусственного интеллекта. — М.: Финансы и статистика, 1990.—238 с.
Лорьер Ж. Л. Системы искусственного интеллекта. — М.: Мир, 1991.—568 с.
Цветков А. М. Разработка алгоритмов индуктивного вывода с использованием деревьев решений // Кибернети­ка и системный анализ.—1993.—№ 1.—С. 174—178.