З історії космічних досліджень в Україні. 1. Виконання космічних досліджень станом на 1991 р.

Яцків, ЯС
Косм. наука технол. 2022, 28 ;(4):78-88
https://doi.org/10.15407/knit2022.04.078
Мова публікації: Українська
Анотація: 
У роботі подано матеріал 1991 року з архіву автора, в якому висвітлено проблеми виконання космічних досліджень та створення органу управління космічною галуззю у незалежній Україні. Подається коротка характеристика тодішнього рівня розвитку космічних досліджень в Україні. Висвітлюється активна участь України в роботі міжнародних організацій у космічній галузі і виконанні космічних програм СРСР. Підкреслюються значні досягнення та напрацювання наукових та науково-конструкторських колективів у космічній діяльності, серед яких ракетно-конструкторський центр КБ «Півден-
не», Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона АН України та багато інших підприємств і наукових установ України. У нових умовах зі здобуттям незалежності з метою збереження аерокосмічної галузі України, її конструкторського та наукового потенціалу, створення перспектив розвитку науково-технічного прогресу постало необхідним сформулювати концепцію та основні цілі національної політики України як суверенної держави у галузі дослідження та використання космічного простору; створити відповідне агентство України для координації космічних програм і розробити закон, що
регламентував би його діяльність; прийняти Верховною Радою державну програму космічних досліджень, яка передбачала б розвиток фундаментальних і прикладних космічних досліджень.
Ключові слова: історія космічних досліджень