Про один із підходів до оцінки технічного рівня геостаціонарних супутників зв’язку

Петляк, ОА, 1Марченко, ВТ
1Інститут технічної механіки Національної академії наук України та Державного космічного агентства України, Дніпропетровськ
https://doi.org/10.15407/knit2020.05.005
Мова публікації: українська
Анотація: 

Мета статті — представлення розробленого методичного підходу до кількісної оцінки показника технічного рівня (технічної досконалості) геостаціонарних супутників зв’язку. Показник технічного рівня — кількісна міра оцінки досконалості конструкції виробу і якості продукції (послуг), вироблених з його застосуванням; це один з основних техніко-економічних показників дослідно-конструкторської роботи. Значення показника технічного рівня є одним з визначальних факторів конкурентоспроможності новостворюваної космічної системи.

Pозглянуто наявні методичні підходи з кількісної оцінки технічного рівня наукомістких і технічно складних виробів. Описано методичний підхід до визначення складу показників технічної ефективності для розрахунків показника технічного рівня геостаціонарного супутника зв’язку, формальний опис корисного ефекту і логічна схема кількісної оцінки технічного рівня, методичний підхід до розрахунків ступеня впливу часткових показників технічної ефективності на величину корисного ефекту від використання геостаціонарного супутника зв’язку. В основу методичного підходу покладено математичну модель методу аналізу ієрархій Т. Сааті, доповнену моделями авторів для максимально можливого обліку технічних особливостей геостаціонарних супутників зв’язку і забезпечення контролю помилок і протиріч у судженнях експертів, що брали участь у підготовці початкових даних з невимірюваних або важко вимірюваних техніко-економічних показників геостаціонарних супутників зв’язку.

Завдяки високому рівню формалізації процесу кількісної оцінки технічного рівня і застосуванню математичних методів, які використовуються в сучасній теорії прийняття рішень, розроблений методичний підхід дозволяє істотно підвищити якість розрахунків та знизити вплив суб’єктивного фактора при визначенні значення показника технічного рівня. На основі наведеного методичного підходу може бути створено методику кількісної оцінки технічного рівня геостаціонарних супутників зв’язку, що відповідає вимогам сьогодення.

Ключові слова: геостаціонарний супутник зв’язку, кількісна оцінка технічного рівня, космічний апарат, метод аналізу ієрархій, ракетно-космічна техніка
References: 
1. Galkevich I. A. (2015). Development of a toolkit for determining the techno-economic parameters of space telecommunication projects: dissertation for the degree of candidate of economic sciences. Moscow, 283 p. URL: http://search.rsl.ru/ru/record/01007987089 (Last accessed: 07.06.2019).
2. Galkevich I. A. (2018). Methodical approach to assessing the competitiveness of rocket-space technology for commercial use. Trudy MAI, No. 73. URL: http://trudymai.ru/upload/iblock/804/80409c6f075dd52366707575651f1c1d.pdf (Last accessed: 07.06.2019).
3. Kryanev A. V., Semenov S. S. (2012). Development of modern technology and method to estimate technological level of complex technical systems based on arising technologies. Large-Scale Systems Control, No. 39, 5—36.
4. Kuleshov A. V., Prokopchik N. G., Bogomolov A. A., Abrosimov N. A. (2010). Technical approach for estimation of engineering level of universal launch complexes for space launch vehicles witn use of overal parameter. Vestnik of the Samara State Aerospace University, No. 2, 198—203.
5. Noghin V. D. (2004). A simplified variant of the analytic hierarchy process based on a nonlinear scalarizing function. Computational mathematics and mathematical physics, 44, No. 7, 1194—1202.
6. Saaty T. (1993). Making decisions — analytic hierarchy process. Moscow: Radio and communication.
7. Samokhvalov Yu., Burba O. (2018). Assessment of the efficiency of scientific and scientific and technical projects based on the Harrington generalized function. Control, Navigation and Communication Systems, No. 4, 77—85. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/suntz_2018_4_17 (Last accessed: 07.06.2019).