Сучасним підприємствам космічної галузі — сучасні системи менеджменту

Калита, ПЯ
Косм. наука технол. 2017, 23 ;(4):61-70
https://doi.org/10.15407/knit2017.04.061
Мова публікації: російська
Анотація: 
Запропонованo комплексну модель сучасної цілісної системи менеджменту, що базується на концепціях досконалості, стандартах на цільові системи менеджменту та найкращих ділових практиках. Запропонована модель сприяє підприємствам в опануванні принципів ООН щодо соціальної відповідальності та орієнтує їх на досягнення цілей ООН щодо сталого розвитку. Ефективність запропонованого підходу підтверджена практикою багатьох провідних компаній Європи і світу. Застосування підприємствами космічної галузі системи менеджменту з урахуванням запропонованої моделі сприятиме підвищенню їхньої досконалості і конкурентоспроможності на глобальному насиченому ринку.
Ключові слова: досконалість; конкурентоспроможність, концепції та модель досконалості EFQM, системи менеджменту (СМ), соціальна відповідальність, сталий розвиток, стандарти на цільові системи менеджменту
References: 
1. Глобальный договор ООН [Официальный сайт ЕЭК ООН]. — Режим доступа: http://tfig.unece.org/RUS/contents/un-global-compact.htm
2. Калита П. Я. Очерк о геноме успешности организаций и государства. Часть 1 // Стандартизация, сертификация, качество. — 2014. — № 1. — С. 33—38.
3. Калита П. Я. Очерк о геноме успешности организаций и государства. Часть 2 // Стандартизация, сертификация, качество. — 2014. — № 2. — С. 33—38.
4. Калита П. Я. Очерк о геноме успешности организаций и государства. Часть 3 // Стандартизация, сертификация, качество. — 2014. — № 3. — С. 33—38.
5. Модель совершенства EFQM. EFQM — Брюссель. — 2011. [Официальный сайт EFQM]. — Режим доступа: http://www.efqm.org/the-efqm-excellence-model
6. ООН. Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 25 сентября 2015 г. Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. [Официальный сайт ООН]. — Режим доступа: http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ares70d1_ru.pdf
7. Системы управления качеством. Требования (ISO 9001:2015, IDT): ДСТУ ISO 9001:2015. — Введ. 2016-07-01. — К.: ГП «УкрНДНЦ», 2016. — 22 с. — (Нац. стандарт Украины).