Підготовка інженерних кадрів для ракетно-космічної галузі: системний підхід і взаємодія

Новиков, ОВ, Ткаченко, ВД
Косм. наука технол. 2015, 21 ;(5):122–125
https://doi.org/10.15407/knit2015.05.122
Мова публікації: російська
Анотація: 

Аналізується досвід і результати взаємодії підприємств промисловості та університетів щодо підготовки фахівців для ракетної промисловості за схемою безперервної космічної освіти. Розглядаються можливості модернізації аерокосмічної освіти через міжнародне співробітництво промислових підприємств і університетів у рамках проектів за програмою Європейського Союзу Tempus. Розвиток співробітництва університетів і підприємств промисловості сприяє підвищенню якості підготовки кадрів і забезпеченню високого науково-технічного рівня розробок ракетно-космічної техніки

Ключові слова: інженерна освіта, підготовка кадрів, система безперервної аерокосмічної освіти.
References: 
1. Novykov O.V., Perlik V.I., Dzhur E.O. Experience of high school cooperation with manufacturing enterprise while training rocket and space industry experts // IAC-53.— Texas, 2001.

2. Novykov O.V., Perlik V.I., Polyakov M.V., Khutornyi V.V. Continues space education system and its role in increasing efficiency of engineering staff training for Ukraine space rocket industry // Аcta Astronautica.— 2008.— P.33 —35.