Методологічні аспекти проектування і розробки ракетно-космічних комплексів у міжнародній кооперації

Дегтярев, ОВ, Дегтярев, МО
Косм. наука технол. 2015, 21 ;(5):07-17
https://doi.org/10.15407/knit2015.05.007
Мова публікації: російська
Анотація: 

Наведено результати аналізу методології проектування і розробки РКК у міжнародній кооперації. Показано, що реалізація комплексом нової цільової функції забезпечення комерційних запусків КА вимагає розширення функціональних можливостей РКК і, як наслідок, пов’язана з певними змінами в способах організації і послідовності проведення проектних робіт. Відмічено особливості вирішення зовнішньої і внутрішньої задач, пов’язаних з вибором характеристик і технічною розробкою комплексу. Показано, що результати рішення зовнішньої задачі значною мірою впливають на вирішення внутрішньої. Викладені особливості вибору споживчих характеристик РКК, що визначають його конкурентоспроможність. Показано, що проектування і розробка комплексу даного типу пов’язані з необхідністю певної модернізації методичного забезпечення. 

Ключові слова: внутрішня і зовнішня задачі проектування, комерційні пуски, міжнародна кооперація, ракетно-космічний комплекс
References: 
1. Дегтярев А.В. Научные и методологические основы модернизации ракетных комплексов: Дис...д-ра техн.наук.— Днепропетровск: КБ «Южное»,2012.— 245 с.— Машинопись.
2. Дегтярев А.В., Василенко А.А. Определение нагрузок в опорном сечении РН при стоянке на пусковом столе морской стартовой платформы в условиях действия ветра и качки // Системне проектування та аналіз характеристик аерокосмічної техніки:Зб.наук.праць.— Дніпропетровськ: ДНУ ім.О.Гончара, 2011.— Т.11.— С.16 —28.
3. Дегтярев А.В., Кашанов А.Э., Сюткина С.В. К выбору приоритетных вариантов модернизации ракетно-космических комплексов //Техническая механика.— 2012.— Вып.2.— С.94 —105.
4. Дегтярев А.В.,Шептун А.Д. Проектно-баллистические решения по групповым запускам космических аппаратов в район нескольких базовых орбит //Космич. техн. Ракет.вооружение: Сб.науч.-техн.ст.— 2011.— Вып.2.— С.37 —51.
5. Дегтярев А.В.,Шеховцов В.С. Оценка энергетических характеристик ракет-носителей при однократном и двукратном включении двигателя дополнительной ступени //Системи озброєння і військова техніка.— 2011.— № 2 (26).— С.42 —48.
6. Кини Р.Л., Ройфа Х. Принятие решения при многих критериях: предпочтения и замещения / Пер.с англ. под ред.И.Ф.Шахнова.— М.:Радио и связь,1981.— 560 с.
7. Ларичев О.И. Вербальный анализ решений.— М.: Наука, 2006.— 181 с.

8. Эльясберг П.Э. Введение в теорию полета исскуственных спутников Земли.— М.: Наука, 1965.— 540 с.