Композити: перспективи використання в ракетно-космічній техніці

Потапов, ОМ
Косм. наука технол. 2015, 21 ;(5):69–74
https://doi.org/10.15407/knit2015.05.069
Мова публікації: російська
Анотація: 

Показано переваги застосування полімерних композиційних матеріалів, що дозволяють підвищити масову і функціональну ефективність ракетно-космічної техніки. Наведено огляд застосування полімерних композиційних матеріалів в розробках ДП «КБ Південне» ім. М. К. Янгеля. Розглянуто основні напрямки застосування композитів.

Ключові слова: : ракетно-космічна техніка, вуглецеві волокна, композиційні матеріали конструкційного призначення, конструкторсько-технологічні рішення, міцнісні властивості, масова ефективність, органоволокна
References: 
1. Композиционные материалы в конструкциях летательных аппаратов / Под.ред.А.Л.Абибова.— М.: Машиностроение, 1975.— 272 с.
2. Нотон Б. Композиционные материалы: В 8 т.— М.: Мир, 1988.— Т.3: Применение композиционных материалов в технике / Пер.с англ.; Под.ред. Э.Фитцера.— 336 с.
3. Потапов А.М., Артеменко Ю.Г., Тихий В.Г. и др. Композиционные материалы в разработках ГП «КБ «Южное»// Композиционные материалы в промышленности: Сб.матер. ХХХ Междунар.конф., 7 —11 июня 2010 г., Ялта.— К.: УИЦ «Наука. Техника. Технология », 2010.— С.111 —119.
4. Ракеты и космические аппараты конструкторского бюро «Южное»// Под ред.С.Н.Конюхова.— Днепропетровск: ООО «Колор-Граф », ООО РА «Тандем-У », 2001.— 240 с.
5. Санін А.Ф., Джур Є.О., Кучма Л.Д. та ін. Розвиток ракетно-космічної техніки в Україні .— Дніпропетровськ: АРТ-ПРЕС, 2002.— 402 с.

6. Справочник по композиционным материалам: В 2-х кн.— М: Машиностроение, 1988.— Кн.2/ Пер.с англ.; Под ред.Дж.Любина.— 580 с.