Розробка поляризатора зображувального поляриметра на основі поляризаційних плівок

Відьмаченко, АП, Іванов, ЮС, Синявський, ІІ
Косм. наука технол. 2015, 21 ;(4):19–23
https://doi.org/10.15407/knit2015.04.019
Мова публікації: російська
Анотація: 

Провадяться роботи зі створення спектрометра-поляриметра ПМ-СП, який заплановано як один з п’яти приладів, що входять до складу наукової апаратури російсько-українського космічного експерименту «Планетний моніторинг». Прилади призначено для формування у фокальній площині планетного телескопа (ПТ-600) зображення небесних об’єктів та реєстрації спектральної і поляриметричної інформації про газово-аерозольні складові атмосфер планет та фізико-хімічні характеристики поверхневих шарів безатмосферних астрономічних тіл. Розроблено макет поляризатора на основі поляризаційних плівок, що може використовуватися у спектрометрі-поляриметрі. Також приведено результати дослідження вказаного елементу у спектральному діапазоні 420...850 нм.

Ключові слова: астрономічні спостереження, зображувальний поляриметр, поляризатор, поляризаційні плівки, спектрометр-поляриметр
References: 
1. Видьмаченко А. П., Иванов Ю. С., Мороженко А. В. и др. Спектрополяриметр наземного сопровождения космического эксперимента «Планетный мониторинг» // Космічна наука і технологія. — 2007. — 13, № 1. — С. 63—70.
  2. Иванов Ю. С., Синявский И. И., Сосонкин М. Г. Астроспектрополяриметры для слабых объектов // Оптич. журн. — 2006. — 73, № 12. — С. 63—67.
  3. Синявский И. И., Иванов Ю. С., Видмаченко А. П. Конценция построения оптической схемы панорамного Стокс-поляриметра для малых телескопов // Оптич. журн. — 2013. — 80, № 9. — С. 27—32.
  4. Collins P., Redfern R. M., Sheeha B. Design. Construction and calibration of the Galway Astronomical Stokes Polarimeter (GASP) // AIP Conf. Proc. — 2008. — 984. — P. 241—246.
  5. Gandorfer A. M., Steiner P., Povel H. P., et al. Solar polarimetry in the near UV with the Zurich Imaging Polarimeter ZIMPOL II // Astron. and Astrophys. — 2004. — 422, N 2. — P. 703—708.
  6. Hough J. H. New opportunities for astronomical polarimetry // J. Quant. Spectrosc. and Radiat. Transfer. — 2007. — 106, N 1—3. — P. 122—132.
  7. Meriaudeau F., Ferraton M., Stolz C., et al. Polarization imaging for industrial inspection // Proc. SPIE. — 2008. — 6813. — P. 681308-1 — 681308-10.
  8. Mudge J., Virgen M., Dean P. Near-infrared simultaneous Stokes imaging polarimeter // Proc. SPIE. — 2009. — 7461. — P. 74610L-1 — 74610L-6.
  9. Oliva E. Wedged double Wollaston, a device for single shot polarimetric measurements // Astron. and Astrophys. Suppl. Ser. — 1997. — 123, N 3. — P. 589—592.
10. Ramaprakash A. N., Gupta R., Sen A. K., Tandon S. N. An imaging polarimeter (IMPOL) for multi-wavelength observations // Astron. аnd Astrophys. Suppl. Ser. —1998. — 128, N 3. — P. 369—375.
11. Stokes G. G. On the composition and resolution of streams of polarized light from different sources // Trans. Cambridge Philos. Soc. — 1852. — 9. — P. 399—416.

12. Tyo J. S, Goldstein D. L., Chenault D. B., Shaw J. A. Review of passive imaging polarimetry for remote sensing applications // Appl. Opt. — 2006. — 45, N 22. — P. 5453— 5469.