Ефект розщеплення модової структури іоносферного альвенівського резонатора

Бару, МО, Колосков, ОВ, Ямпольський, ЮМ
Косм. наука технол. 2015, 21 ;(1):58–63
https://doi.org/10.15407/knit2015.01.058
Мова публікації: російська
Анотація: 

Аналізуються дані неперервних спостережень іоносферного альвенівського резонансу, виконаних з 2010 по 2013 рр. на Українській антарктичній станції «Академік Вернадський» і на Саянській сонячній обсерваторії (с. Монди, Росія). Вивчено поведінку тонкої спектральної структури резонансів і виявлено раніше невідомий ефект розщеплення декількох нижчих резонансних мод. Досліджено добові та сезонні закономірності «спостережуваності» даного ефекту, а також його залежність від фази 11-річного циклу сонячної активності. Проаналізовано морфологічні особливості поведінки частот розщеплення та визначено його основні фази: розвиток, стаціонарну ділянку та релаксацію. Запропоновано можливі механізми виникнення ефекту розщеплення

Ключові слова: іоносферний альвенівський резонатор, ефект розщеплення, магнітне поле, магнітогідродинамічні хвилі
References: 
1. Бару Н. А., Колосков А. В., Рахматулин Р. А. Многопозиционные наблюдения сигналов ионосферного альвеновского резонанса // Первая укр. конф. EMES: Сб. тез. докл. — Харьков, 2012. — С. 133—135.
2. Бару Н. А., Колосков А. В., Ямпольский Ю. М., Пашинин А. Ю. Методика оценки критической частоты слоя F2 по разности собственных частот ионосферных альвеновских резонансов // Радиофизика и радиоастрономия. — 2014. — 19, № 2. — С. 151—159.
3. Беляев П. П., Поляков С. В., Рапопорт В. О., Трахтенгерц В. Ю. Экспериментальные исследования резонансной структуры спектра атмосферного электромагнитного шумового фона в диапазоне короткопериодных геомагнитных пульсаций // Изв. вузов. Радиофизика. —1989. — 32, № 6. — С. 663—672.
4. Колосков А. В., Безродный В. Г., Буданов О. В. и др. Поляризационный мониторинг шумановских резонансов в Антарктике и восстановление характеристик мировой грозовой активности // Радиофизика и радиоастрономия. — 2005. — 10, № 1. — С. 11—29.
5. Колосков А. В., Синицын В. Г., Герасимова Н. Н., Ямпольский Ю. М. Околоземные резонаторы СНЧ-волн как индикаторы космической погоды // Космічна наука і технологія. — 2008. — 14, № 5. — C. 49—64.
6. Dudkin D., Pilipenko V., Korepanov V., et al. Electric field signatures of the IAR and Schumann resonance in the upper ionosphere detected by Chibis-M microsatellite // J. Atmos. and Solar-Terr. Phys. — 2014. — 117. — P. 81—87.
7. Molchanov O. A., Schekotov A. Yu., Fedorov E., Hayakawa M. Ionospheric Alfven resonance at middle latitudes: results of observations at Kamchatka // Phys. and Chem., Parts A/B/C. — 2004. — 29, N 4-9. — P. 649—655.

8.  Yahnin A. G., Semenova N. V., Ostapenko A. A., et al. Morphology of the spectral resonance structure of the electromagnetic background noise in the range of 0.1—4 Hz at L = 5.2 // Ann. Geophys. — 2003. — 21, N 3. — P. 779—786.