Оцінка динамічної реакції вузлів системи розділення космічного апарата та носія при імпульсних навантаженнях

Шульженко, МГ, Зайцев, БП, Гонтаровський, ПП, Протасова, В, Батутіна, ТЯ, Шеремет, ІВ
Косм. наука технол. 2015, 21 ;(1):15–19
https://doi.org/10.15407/knit2015.01.015
Мова публікації: українська
Анотація: 

Описуються методики розрахунків перехідних вібраційних процесів в елементах вузлів розділення космічних систем. Перша методика заснована на використанні тривимірних моделей та прямому чисельному інтегруванні кінцево-різницевих рівнянь без суттєвих обмежень на конструктивні особливості. Друга методика базується на поєднанні методу скінченних елементів з представленням розв’язку в окружному напрямку рядами Фур’є та орієнтована на клас конструкцій у вигляді тіл обертання. Наводяться результати розрахунку динамічної реакції вузла конструкції на імпульсну дію, які отримано за описаними методиками та з використанням стандартного комплексу. Розрахунково оцінюється вплив пружноінерційних характеристик елементів вимірювальної апаратури на характеристики динамічних процесів розглянутої конструкції.

Ключові слова: імпульсне навантаження, конструкція, метод скінченних елементів, перехідний процес, тривимірна модель
References: 
1. Трякин В. П., Шульженко Н. Г., Гонтаровский П. П., Матюхин Ю. И. Оценка резонансных режимов колебаний космического аппарата // Космічна наука і технологія. — 2003. — 9, № 4. — С. 40—44.
2. Шульженко Н. Г., Гонтаровский П. П. Реакция оболочечных элементов космических аппаратов на импульсное воздействие // Авиац.-космич. техн. и технол. — 2013. — № 9(106). — С. 53—58.
3. Шульженко Н. Г., Гонтаровский П. П., Зайцев Б. Ф. Задачи термопрочности, вибродиагностики и ресурса энергоагрегатов (модели, методы, результаты исследований): Монографія. — Saarbrücken, Germany: LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co.KG, 2011. — 370 c.
4. Шульженко Н. Г., Гонтаровский П. П., Протасова Т. В. Методика расчета переходных процессов в трехмерных осесимметричных конструкциях при импульсном нагружении // Авиац.-космич. техн. и технол. — 2014. — № 8 (115). — С. 148—151.

5. Шульженко Н. Г., Зайцев Б. Ф., Асаенок А. В. Численное моделирование динамической реакции конструкций на импульсное воздействие // Авиац.-космич. техн. и технол. — 2014. — № 9 (116). — С. 6—11.