Космічний моніторинг екологічного стану міських території (на прикладі міста Києва)

Соколовська, АВ
Косм. наука технол. 2013, 19 ;(4):44–49
https://doi.org/10.15407/knit2013.04.044
Мова публікації: українська
Анотація: 

Обґрунтовується можливість використання космічної інформації ДЗЗ і методу багатокритеріальної оптимізації для оцінки екологічного стану урбанізованих територій на прикладі м. Києва шляхом формування функції близькості, обчислювання, на основі статистичних зв’язків, функції відповідності та інтегрального визначення структури складових урболандшафтів.

Ключові слова: багатокритеріальна оптимізація, ДЗЗ, урболандшафт
References: 
1. Глебова О. В. Становление и развитие учения о городских ландшафтах // Природный комплекс большого города. — М.: Наука, 2000. — С. 24—28.
2. Екологічний паспорт Київської області (2011 р.)/ Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Київській області. — Київ, 2011. — 154 c.
3. Ермошин И.С. Современные средства автоматизированного дешифрирования космических снимков и их использование в процессе создания и обновления карт // ARCREVIEW. — 2009. — № 1. — С. 12—13.
4. Замятин Д. Н. Географические образы города // География и экология в школе XXI века. — 2006. — № 3. — С. 13—21.
5. Звіт про стан навколишнього природного середовища в місті Києві у 2010 р. / Державне управління екології та природних ресурсів в м. Києві. — Київ, 2011. — 122 c.
6. Корн Г., Корн Т. Справочник по математике для научных работников и инженеров: определения, теоремы, формулы. — М.: Наука, 1974. — 831 с.
7. Лялько В. И., Федоровский А. Д., Попов М. А. и др. Использование данных спутниковой съемки для изучения природоресурсных проблем // Космічні дослідження в Україні 2002—2004. — Київ, 2004. — С. 7— 14.
8. Методология и методы оценки состояния городской среды / Отв. pед. Г. Л. Кофф, Э. А. Лихачёва, Д. А. Тимофеев. — М.: Медиа-пресс, 2006. — 200 с.
9. Праці Центральної геофізичної обсерваторії / Під ред. О. О. Косовця. — К.: Інтерпрес ЛТД, 2009. — Вип. 5 (19). — 116 с.
10. Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий. — М.: Радио и связь, 1993. — 278 с.
11. Сахацький О. I. Досвiд використання водних iндексiв супутникових зйомок TERRA/MODIS для монiторингу засухи пiвденних районiв України на прикладi вегетаційного перiоду 2007 року // Доп. НАН України. — 2008. — № 5. — C. 127—130.
12. Федоровский А. Д., Даргейко Л. Ф., Зубко В. П., Якимчук В. Г. Системный подход к оценке эффективности аппаратурных комплексов дистанционного зондирования Земли // Космічна наука і технологія. — 2001. — 7, № 5–6. — С. 75—79.
13. Engelen R. J., Serrar S., Chevallier F. Four dimensional data assimilation of atmospheric CO2 using AIRS observations // J. Geophys. Res. — 2009. — 114, D03303. — doi:10.1029/2008JD010739.

14. Huete A., Justice C., van Leeuwen W. Modis vegetation index (MOD13). Algorithm theoretical basis document. Verion 3. April, 1999.