Технологія збільшення ширини смуги огляду супутникових радарів надвисокого розділення

Федотов, БН, Станкевич, СА
Косм. наука технол. 2013, 19 ;(1):38–43
https://doi.org/10.15407/knit2013.01.038
Мова публікації: російська
Анотація: 

Розглядається технологія, яка дозволяє збільшити ширину смуги огляду супутникових радіолокаційних станцій із синтезуванням апертури надвисокого розділення. Її суть — у використанні кількох окремих антен, паралельному прийманні та вимірюванні відбитих сигналів багатоканальним прийомопередавачем, інтерполяції оцифрованих відліків прийнятих сигналів окремих антен і формуванні сумарних сигналів на просторовій частоті, що дозволяє суттєво збільшити ширину смуги огляду при надвисокому розділенні.

Ключові слова: вантени, надвисоке розділення, синтетична апертура, смуга огляду супутникових радіолокаційних станцій
References: 
1. Драбкин А. Л., Зузенко В. Л., Кислов А. Г. Антенно-фидерные устройства. — М.: Сов. радио, 1974. — 536 с.
2. Зюко А. Г., Коробов Ю. Ф. Теория передачи сигналов. — М.: Связь, 1972. — 282 с.
3. Пат. № 92116 Україна, МПК G01S 13/90. Спосіб синтезування апертури РЛС бокового огляду і пристрій для його здійснення / Б. М. Федотов, С. А. Станкевич, С. О. Пономаренко. — № а 2009 07223; Заявл. 10.07.2009; Опубл. 27.09.2010, Бюл. № 18.
4. Пат.№ 97702 Україна, МПК H01Q 21/00, H01Q 19/00. Спосіб створення діаграм спрямованості смугової радіолокаційної станції із синтезованою апертурою та пристрій для його реалізації / Б. М. Федотов, М. М. Хомік. — № а 2010 06598; Заявл. 31.05.2010; Опубл. 12.03.2012, Бюл. № 5.
5. Федотов Б. Н. Фундаментальные и структурные проблемы достижения разрешающей способности единиц и долей метра в космических радиолокационных станциях с синтезированием апертуры // Зб. наук. праць Житомирського військового ін-ту радіоелектроніки ім. С. П. Корольова. — 2007. — Вип. 11. — С. 97—104.

6. Федотов Б. Н., Станкевич С. А. Перспективные технологии построения спутниковых радаров сверхвысокого разрешения // Аерокосмічні спостереження в інтересах сталого розвитку та безпеки: Матер. доп. Третьої Всеукр. конф. — Євпаторія: ІКД НАН і ДКА України, 2012. — С. 127—130.