Дослідження електронних поясів в земній магнітосфері за допомогою рентгенівського спектрофотометра SphinX і супутникового телескопа електронів і протонів СТЕП-Ф: попередні результати

Дудник, ОВ, Подгурський, П, Сильвестер, Я, Гбурек, Ш, Ковалінський, М, Сярковський, М, Плоценяк, С, Бонкала, Я
Косм. наука технол. 2011, 17 ;(4):14-25
https://doi.org/10.15407/knit2011.04.014
Мова публікації: російська
Анотація: 
      Частинки високих енергій в земній магнітосфері роблять свій внесок у сигнали, що вимірюються приладами на борту супутника КОРОНАС-ФОТОН, розташованого на низькополярній орбіті. Серед приладів корисного наукового навантаження був сонячний фотометр SphinX для рентгенівського діапазону. Сигнал від частинки виникає завдяки проникненню високоенергійних електронів і вторинних гамма-квантів у матеріали детекторів. Ці сигнали від частинок потребують детального калібрування в абсолютних одиницях. З цією метою були використані вимірювання спеціально розробленого спектрометра частинок СТЕП-Ф.
       Прилад СТЕП-Ф розташовано у безпосередній близькості до SphinX з полем зору, направленим перпендикулярно до поля зору приладу SphinX. Показано, що детектори приладів СТЕП-Ф і SphinX відтворюють майже ідентичні профілі сигналів під час перетинання супутником областей Бразильської магнітної аномалії і дуже близькі - під час перетину радіаційних поясів Землі. Докладне розуміння цієї відповідності між обома приладами необхідне з огляду на емісію вторинних гамма-квантів, що генеруються від конструкційних матеріалів детекторної головки, обсерваторії ТЕСІС і самого космічного апарата. Динаміка сигналів, породжених високо енергійними електронами і зареєстрованими за допомогою приладу SphinX під час слабкої геомагнітної бурі, відображає процеси радіальної і пітч-кутової дифузії електронів.
Ключові слова: гамма-кванти, детектори, спектрофотометр
References: 
1. Дудник А. В. Вариации потоков электронов в радиа­ционных поясах Земли в мае 2009 года по наблюде­ниям с помощью прибора «СТЭП-Ф» // Вісник Хар­ків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Cер. фіз. «Ядра, частинки, поля». — 2010. — Вип. 3/47 (№ 916). — С. 56—66.
2. Дудник А. В. Исследование радиационных поясов Земли в мае 2009 года на низкоорбитальном спутни­ке с помощью прибора СТЭП-Ф // Космічна наука і технологія. — 2010. — 16, № 5. — С. 12—28.
3. Дудник А. В., Персиков В. К., Бошер Д. и др. Экспери­ментальные возможности спектрометра-телескопа СТЭП-Ф и первые результаты радиационного карто­графирования // Первые этапы летных испытаний и выполнение программы научных исследований по проекту «КОРОНАС-ФОТОН: Tр. раб. сов. — М., 2010. — С. 217—228.
4. Arkhangelskaja I. V., Amandjolova D. B., Arkhangelsky A. I., Kotov Yu. D. Features of quasi-stationary precipitations according to the data obtained with the AVS-F instrument onboard the CORONAS-F Satellite // Solar System Res. — 2008. — 42, N 6. — P. 536—542.
5. Dudnik A. V., Persikov V. K., Zalyubovsky I. I., et al. High_ sensitivity STEP-F spectrometer–telescope for high-en­ergy particles of the CORONAS-PHOTON satellite ex­periment // Solar System Res. — 2011. — 45, N 3. — P. 212—220.
6. Dudnik O. V., Goka T., Matsumoto H., et al. Computer simulation and calibration of the charge particle spec­trometer-telescope STEP-F // Adv. Space Res. — 2003. — 32, N 11. — P. 2367—2372.
7. Gburek S., Siarkowski M., Kepa A., et al. Soft X-ray vari­ability over the present minimum of Solar activity as observed by SphinX // Solar System Res. — 2011. — 45, N 2. — P. 182—187.
8. Gburek S., Sylwester J., Kowalinski M. et al. SphinX soft X-ray spectrophotometer: science objectives, design and performance // Solar System Res. — 2011. — 45, N 3. — P. 189—199.
9. Glyanenko A. S., Kotov Yu. D., Pavlov A. V., et al. The AVS-F experiment on recording rapidly changing fluxes of cos­mic and gamma radiation prepared under the CORO-NAS-F project // Instruments and Experimental Tech­niques. — 2009. — 42, N 5. — P. 596—603.
10. Huang Jian-Beng, Liu Jing, Ou Yang Xin-Yan, Li Wen-Jing. Analysis to the energetic particles around the m8.8 Chili Earthquake // Seismol. and Geology. — 2010. — 32, N 3. — P. 417—424.
11. Kotov Yu. D. Scientific goals and observational capabili­ties of the CORONAS-PHOTON solar satellite project // Solar System Res. — 2011. — 45, N 2. — P. 93—96.
12. Kuznetsov S. N., Myagkova I. N., Yushkov B. Yu., et al. Dynamics of the Earth Radiation Belts during Strong Magnetic Storms Based on CORONAS-F Data // Solar System Res. — 2007. — 41, N 4. — P. 338—348.
13. Sgrigna V., Carota L., Conti L. et al. Correlations between Earthquakes and anomalous particle bursts from SAM-PEX/PET satellite observations // J. Atmos. and Solar-Terr. Phys. — 2005. — 67, N 15. — P. 1448—1462.

14. Sylwester J., Kuzin S., Kotov Yu. D., et al. A Fast Solar Pho­tometer in X-rays // J. Astrophys. and Astron. — 2008. — 29, N 1-2. — P. 339—343.