Схема інтегрування рівняння руху космічного апарата на основі диференціально-тейлорівського перетворення зі зменшеними обчислювальними витратами

Ракушев, МЮ
Косм. наука технол. 2010, 16 ;(6):51-56
https://doi.org/10.15407/knit2010.06.051
Мова публікації: російська
Анотація: 
Пропонується вдосконалений підхід до розробки обчислювальних схем інтегрування диференціального рівняння балістичного руху космічного апарата у гринвіцькій прямокутній системі координат на основі диференціально-тейлорівського перетворення. Запропонований підхід порівняно з відомими на основі диференціально-тейлорівського перетворення, за рахунок удосконалення процедури прямого перетворення, дозволяє досягти зменшення обчислювальних витрат при забезпеченні заданих точнісних характеристик розв’язання задачі прогнозування руху космічних апаратів.
Ключові слова: балістичний рух, диференціально-тейлорівське перетворення, обчислювальні схеми
References: 
1.  Жданюк Б. Ф. Основы статистической обработки тра-екторных измерений. — М.: Сов. радио, 1978. — 384 с.
2.  Мамон В. А., Половников В. И., Слезкинский С. К. Бал­листическое обеспечение космических полетов. — Л.: ВИКК им. А. Ф. Можайского, 1990.
3.  Пухов Г. Е. Дифференциальные спектры и модели. — К.: Наук. думка, 1990. — 184 с.
4.  Ракушев М. Ю. Апроксимація та стійкість методу змі­щених диференціально-тейлорівських перетворень для рішення задачі Коші // Вісник ЖДТУ. — 2007. — 3 (42). — С. 128—132.
5.  Ракушев М. Ю., Завада А. А., Ковбасюк С. В., Болотні-ков В. Й. Прогнозування руху КА у гринвіцькій прямо­кутній системі координат методом диференціально-тейлорівських перетворень // Системи озброєння і військова техніка. — 2009. — № 2 (18). — С. 109—114.
6.  Самарский А. А., Гулин А. В. Численные методы: Учеб. пособие для вузов. — М.: Наука, 1989. — 432 с.

7.  Хуторовский З. Н. Ведение каталога космических объек­тов // Космич. исслед. — 1993. — 31, № 4. — С. 101—114.