Системи наведення і супроводу телескопа для лазерних комунікаційних експериментів з геостаціонарним супутником

Кузьков, ВП, Воловик, ДВ, Кузьков, СВ, Соднік, З, Пуха, СП
Косм. наука технол. 2009, 15 ;(5):068-073
https://doi.org/10.15407/knit2009.05.068
Мова публікації: російська
Анотація: 
Розроблено, виготовлено і випробувано систему наведення і супроводження телескопа для лазерних комунікаційних експериментів з нестабільним геостаціонарним супутником ARTEMIS ESA (відхилення супутника від середнього положення 7.2°) з використанням кассегренівського фокуса 70-см телескопа. Система дозволяє виявляти нестабільні геостаціонарні супутники, комети і астероїди до 18m, а також здійснювати їхній супровід з середнім квадратичним відхиленням 0.68 сд (секунд дуги) по часовому куту і 0.34 сд по схиленню
Ключові слова: геостаціонарний супутник, лазерні експерименти, супроводження телескопа
References: 
1.   Кузьков В., Андрук В., Содник З. и др. Исследования корреляции дрожания изображений близких звезд в рамках лазерных коммуникационных экспериментов со спутником ARTEMIS // Кинематика и физика небес. тел. – 2008. – 24, № 1. – С. 77–85.
2.   Кузьков В. П., Медведский М. М., Яцкив Д. Я. и др. Подготовка к экспериментам по оптической связи с геостационарным спутником ARTEMIS // Космічна наука і технологія. – 2003. – 9, № 4. – С. 79–83.
3. Кузьков В. П., Недашковский В. Н., Савенков С. Н., Кузьков С. В. Исследование поляризации лазерного передающего модуля для коммуникационных экспе­риментов с геостационарным спутником ARTEMIS ESA // Космічна наука і технологія. – 2006. – 12, № 1. – С. 23–28.
4. Alonso A., Reyes M., Sodnik Z., et al. Performance of satellite-to-ground communications link between ARTEMIS and the Optical Ground Station // Proc. SPIE. – 2004. – N 5572. – P. 372.
5. Kuz’kov V., Andruk V., Sodnik Z., et al. Investigation of Atmospheric Instability for Communication Experiments with ESA’s Geostationary Satellite ARTEMIS // Kine­matics and Physics of Celestial Bodies. Suppl. – 2005. – N 5. – P. 561–565.
6. Kuz’kov V. P., Nedashkovskii V. N. A Receiver with an Avalanche Photodiode for the Optical Communication Channel from a Geostationary Satellite // Instruments and Experimental Techniques. – 2004. – 47, N 4. – P. 513–515.
7. Kuz’kov V., Sodnik Z., Kuz’kov S., et al. Laser communi­cation experiments with a geostationary satellite from a ground telescope // Космічна наука і технологія. – 2008. – 14, № 2. – С. 51–55.
8. Reyes M., Alonso A., Sodnik Z., et al. Ground to space optical communication characterization // Proc. SPIE. – 2005. – N 5892. – P. 1–16.
9. Reyes M., Sodnik Z., Lopez P., et al. Preliminary results of the in-orbit test of ARTEMIS with the Optical Ground Station // Proc. SPIE. – 2002. – N 4635. – P. 38–49.

10. Tolker-Nielsen T., Oppenhauser G. In-orbit test result of an operational optical inter satellite link between ARTEMIS and SPOT4, SILEX // Proc. SPIE. – 2002. – N 4635. – P. 1–15.