Про можливість часопролітного мас-спектрометричного детектування корпускулярних потоків на космічних апаратах

Опачко, ІІ
Косм. наука технол. 2005, 11 ;(3-4):068-069
https://doi.org/10.15407/knit2005.03.068
Мова публікації: Українська
Анотація: 
Запропоновано систему мас-спектрометричного детектування корпускулярних потоків, у якій за відбивні екрани слугують конструктивні елементи космічних апаратів. Проведено оцінки ефективності системи, підтверджені лабораторними модельними експериментами із застосуванням складових лазерної плазми.
References: 
1. Вайнштейн Л. А., Собельман И. И., Юков Е. А. Сечения возбуждения атомов и ионов электронами. — М.: Наука, 1973.—102 с.
2. Гибсон Э. Спокойное Солнце. — М.: Мир, 1977.—308 с.
3. Опачко І. І. Особливості інтегральної емісії компонентів лазерної плазми // Вісник Ужгородського ун—ту.—2000.— 6.—С. 46—50.

4. Опачко І. І. Часово-пролітний мас-спектрометр // Опис до патенту України. Заявка № 2000031618 від 22.03.2000.