Про особливості динаміки гіроскопа з багатофазним підвісом в акустичних полях

Мельник, ВМ
Косм. наука технол. 2002, 8 ;(4):049-053
https://doi.org/10.15407/knit2002.04.049
Мова публікації: російська
Анотація: 
Аналізується природа взаємодії акустичного випромінювання з гіроскопічними приладами керування РН, підвіс яких є поліагрегатною механічною системою. Розкрито механізм виникнення додаткових похибок вимірювань та визначено алгоритм їхнього прояву.
Ключові слова: акустичне випромінювання, гіроскоп, поліагрегатна механічна система
References: 
1. Данилин В. П. Гироскопические приборы: Учебное посо­бие. — М.: Высшая школа, 1965.—539 с.
2.  Ишлинский А. Ю. Ориентация, гироскопы и инерциальная навигация. — М.: Наука, 1976.—671 с.
3.  Карачун В. В., Мельник В. Н., Лозовик В. Г., Один­цов А. А. Погрешности гироскопического интегратора ли­нейных ускорений в натурных условиях / Под ред. В. В. Карачуна. — Киев: Корнейчук, 2001.—144 с.
4.  Кочин К. Е., Кибель Н. А., Розе Н. В. Теоретическая гидромеханика. — Л.-М.: Гос. изд-во технико-теор. лит., 1948.—Ч. 1.—535 с.
5.  Лунц Я. Л. Ошибки гироскопических приборов. — Л.: Судостроение, 1968.—232 с.
6.  Мельник В. Н., Карачун В. В., Саверченко В. Г. Акустиче­ская вибрация оболочечных фрагментов двигателей // Авіа­ційно-космічна техніка і технологія: 36. наук праць.— Харків: Нац. аерокосмічний ун-т «Харк. Авіац. ін-т».— 2001.—Вип. 26. Двигуни та енергоустановки.—С. 85—89.
7.  Сломянский Г. А., Прядилов Ю. Н. Поплавковые гироско­пы и их применения. — М.: Оборонгиз, 1959.—248 с.
8.  Тимошенко В. И., Гусынин В. П. Использование гиперзвуковых технологий при создании перспективных транспорт­ных  систем   //   Космічна  наука  і  технологія.—1999.—5, № 1.—С. 97–107.
9. Pat.   2752790   USA,   2752792   USA,    2752793   USA   / С. S. Draper, et al. — Publ. July 1956.

10. Pat. 2853287 USA. — Publ. Sept. 1957.