Експериментальне моделювання теплових режимів малогабаритних космічних апаратів і їх зовнішніх теплових потоків. II. Результати тепловакуумних випробувань макета мікросупутника типу МС-1-ТК-ТВ

Рассамакін, БМ, Рогачов, ВА, Хоминич, ВІ, Хайрнасов, СМ, Петров, ЮВ, Цегельник, ЮВ
Косм. наука технол. 2002, 8 ;(4):003-010
https://doi.org/10.15407/knit2002.04.003
Мова публікації: російська
Анотація: 
Обговорюються результати тепловакуумних випробувань теплового макета малогабаритного космічного апарата типу МС-1-ТК-ТВ у моделюючій установці ТВК-2.5. Визначено просторові температурні поля конструкції мікросупутника при різних внутрішніх та зовнішніх теплових навантаженнях. Експериментальні дані порівнюються з результатами числового моделювання теплового режиму мікросупутника.
Ключові слова: мікросупутник, моделююча установка, тепловакуумні випробування
References: 
1.  Аппарат космический КС5МФ2. Термовакуумные испыта­ния теплового макета спутника. Программа и методика КС5МФ2 14.6710.311ПМ. — Днепропетровск: ГКБ «Юж­ное», 2000.—30 с.
2.  Исходные данные № 311/77 для расчета теплового режима КА МС-1-ТК-ТВ в условиях испытаний в ТВК-2.5. — Днепропетровск: ГКБ «Южное», 2000.—40 с.
3.  Разработка пакета программ с автоматизированной систе­мой формирования оптико-геометрических моделей для расчета теплообмена КА МС-1-ТК-ТВ: (Отчет НИР) / СКТБ ФТИНТ. — Харьков, 2000.—70 с.
4.  Рассамакин Б. М., Рогачев В. А., Хоминич В. И. и др. Экспериментальное моделирование тепловых режимов ма­логабаритных космических аппаратов и их внешних тепло­вых потоков. I. Термовакуумная установка ТВК-2.5 // Космічна наука і технологія.—2002.—8, № 1.—С. 37—41.

5. Расчет теплового режима КА МС-1-ТК для условий испы­таний его в термовакуумной камере: (Технический отчет) / ГКБ «Южное», № 311/111. — Днепропетровск: ГКБ «Южное», 1998.—65 с.