Про похибки курсовказівника ракет-носіїв

Карачун, ВВ, Потапова, КР, Мельник, ВМ, Астапова, ГБ
Косм. наука технол. 1999, 5 ;(5):77–80
https://doi.org/10.15407/knit1999.05.077
Мова публікації: російська
Анотація: 
Аналізується механізм пружної взаємодії акустичного випромінювання рушійних установок РН з приладом курсу на базі тристепеневого астатичного гіроскопа.
Ключові слова: курсовказівник, рушійні установки РН, тристепеневий астатичний гіроскоп
References: 
1.  Карачун В.  В., Лозовик В.  Г.  О влиянии акустического излучения на динамику чувствительных элементов ГСП // Космічна наука і технологія.— 1995.—1, № 2-6.—С. 72— 75.
2.  Новожилов В. В. О перемещении абсолютно твердого тела под  действием  акустической  волны  давления  //  Прикл. матем. и мех.—1959.—23, вып. 4.—С. 794—797.