До вибору потужності бортового передавача космічних станцій для цифрових систем супутникового зв'язку

Александров, ЄЄ, Рафалович, ОЯ
Косм. наука технол. 1999, 5 ;(5):21–24
https://doi.org/10.15407/knit1999.05.021
Мова публікації: російська
Анотація: 
Розглянуто проблему побудови ефективних конфігурацій систем супутникового зв'язку. Наведено приклад аналізу цифрової системи супутникового зв'язку для регіону Воронеж −Харків−Волгоград − Ростов-на-Дону. На основі запропонованого критерію якості знайдено оптимальне значення потужності бортового передавача для розглядуваної системи. За допомогою розроблених алгоритмів та програмного забезпечення створено атлас регіональних карт ймовірності помилки для різних конфігурацій систем супутникового зв'язку.
Ключові слова: бортовий передавач, регіональні карти, системи супутникового зв'язку
References: 
1.  Александров Е. Е., Мазманишвили А. С., Рафалович О. Я. Расчет вероятности ошибки при передаче фазоманипулиро-ванных сигналов в системах спутниковой связи для некото­рых  регионов Украины  //  Вестник науки  и  техники.— 1997.—Вып. 1.—С. 48—52.
2.  Калашников Н. И. Системы связи. — М.: Радио и связь, 1988.—428 с.
3.  Кантор Л. Я., Тимофеев В. В. Спутниковая связь и пробле­ма геостационарной орбиты. — М.: Радио и связь, 1988.— 168 с.
4.  Мазманишвили А. С., Рафалович О. Я. Пример построения региональных фазовых карт вероятности ошибок для вы­бранной конфигурации сети спутниковой связи // Электронное моделирование.—1997.—19, № 5.—С. 120—124.
5.  Мазманишвили А. С., Рафалович О. Я. Численные модели помехоустойчивости  для украинских  региональных сетей спутниковой   связи   //   Космічна   наука   і   технологія.— 1998.—4, № 1.—С. 92—101.
6.  Окунев Ю. Б. Цифровая передача информации фазомоду-лированными  сигналами.   —  М:  Радио  и  связь,   1991.— 286 с.
7.  Рафалович  О.  Я. Анализ цифровых систем спутниковой связи по критерию помехоустойчивости приема-передачи информации // Радиотехника. Всеукр. межвед. науч.-техн. сб.—1997.—Вып. 104.—С. 134—137.
8.  Спилкер Дж. Цифровая спутниковая связь: Пер. с англ. — М.: Связь, 1979.—592 с.
9.  Bartholome P.  Digital satellite networks in Europe // Proc. IEEE.—1984.—72, N 11.—P. 1469—1482.
10.  Jansky D. M., Jeruchim М. С. Communications satellite in the geostationary orbit.  —  N.  Y.:  Artech.  House  Inc.,   1983.— 519 p.
11.  Jeruchim М. С. A survey of interference problems and applica­tions   to  geostationary   satellite   networks   //   Proc.   IEEE.— 1977.—65, N 3.—P. 317—331.
12.  Mileant A., Hinedi S. Overview of arraying techniques for deep space   communications   //   IEEE   Trans.   Commun.—1994.— Pt. 3, 42, N 2—4.—P. 1856—1865.
13.  Pelton J. N. Satellite telenets: a techno-economic assessment of major   trends   for   the   future   //   Proc.   IEEE.—1984.—72, N 11.—P. 1445—1456.

14.  Wu W.  W.,  Miller E.  F.,  Pritchard W.  L.  Mobile  satellite communications // Proc. IEEE.—1994.—82, N 9.—P. 1431 — 1448.