Тропічні епіфітні орхідеї – об'єкт досліджень космічної ботаніки та елемент дизайну кабіни космічних кораблів і орбітальних станцій

Черевченко, ТМ, Заіменко, НВ
Косм. наука технол. 1998, 4 ;(5):141–147
https://doi.org/10.15407/knit1998.05.141
Мова публікації: Українська
Анотація: 
Попередніми дослідженнями доведено, що епіфітні види орхідей більш стійкі при тривалому перебуванні на орбітальній станції, ніж наземні види. Модельні досліди показали, що в умовах тривалого кліностатування активність нативних стимуляторів росту – вільних ауксинів та гіберелінів у епіфітних орхідей змінюється менше, ніж у наземних, і, очевидно, разом з послабленою геотропічною реакцією є однією з причин їхньої стійкості в умовах мікрогравітації. Крім цього, встановлено, що орхідеї з моноподіальним типом галуження пагонової системи менш стійкі в умовах невагомості, ніж симподіальні види.
Ключові слова: життя в космосі, космічна ботаніка, орбітальні станції
References: 
1.  Борзенкова Р. А., Мокроносов Т. А. Эндогенные факторы, определяющие транспорт ассимилятов в клубни картофеля // Тр. Биол.-почв. ин-та.—1973.—Вып. 20.—С. 148—152.
2. Власов В. П. Биотесты на фитогормоны и ингибиторы // Методы   определения   фитогормонов,   ингибиторов   роста, дефолиантов и гербицидов. — М.: Наука, 1973.—С. 7—12.
3.  Кефели   В.   И.   Природные   ингибиторы   роста   и   фито­гормоны. — М.: Наука, 1976.—253 с.
4.  Муромцев М. С., Агнистикова В. Н. Гиббереллины. — М.: Наука, 1984.—208 с.
5.  Черевченко   Т.   М.,   Майко   Т.   К.,   Богатырь  В.   Б.,   Косаковская И. В. Перспективы использования тропических орхидей  для  космических  исследований  //  Космическая биология и биотехнология. — Киев: Наук, думка, 1986.— С. 41—45.

6.  Moorby J. The influence of carbohydrate and mineral nutrient suply on the gronth of potato tubers // Ann. Bot.—1968.— 32.—P. 57.