Електромеханічні виконавчі пристрої для космічних апаратів

Антонов, ОЄ, Киреєв, ВГ
Косм. наука технол. 1998, 4 ;(5):125–128
https://doi.org/10.15407/knit1998.05.125
Мова публікації: російська
Анотація: 
Викладено концепцію побудови привідних пристроїв для керування просторовим положенням рухомих елементів, що працюють в умовах відкритого космосу.
Ключові слова: відкритий космос., керування просторовим положенням, привідні пристрої
References: 
1. Медушев С. В., Ремизов В. Е., Стома С. А. и др. Точная электромеханика:   новые  возможности  и  перспективы  // Электротехника.—1991.—№ 9.—С. 16—20.

2.  Стома С. А., Авербух В. Я., Лещинский Э. А. Электроме­ханические системы ориентации солнечных батарей искус­ственных  спутников Земли  //  Электротехника.—1996.— № 5.—С. 14—19.