Імітація впливу атомарного кисню на матеріали космічних апаратів

Абраїмов, ВВ
Косм. наука технол. 1998, 4 ;(5):99–104
https://doi.org/10.15407/knit1998.05.099
Мова публікації: російська
Анотація: 
Описано систему для наземної прискореної імітації неперервних пучків атомарного кисню, основана на новому методі їхньої генерації, з енергією Е = 5 еВ (що відповідає швидкості КА 8 км/с) з потоками частинок в проміжку 1015 < j < 1017 част./(см2 с). В даній роботі швидкість атомів кисню 8 км/с (Е = 5 еВ) досягається газодинамічним методом. Дисоціація надзвукового потоку молекул кисню О2 на атоми відбувається в наземному імітаторі під впливом вакуумного ультрафіолетового (ВУФ) випромінювання та УФ-випромінювання λ = 110 ... 400 нм адекватно процесам, які відбуваються у верхній атмосфері Землі на висотах 200-1000 км при дії сонячного випромінювання. Пропонується проведення комплексних досліджень та випробувань впливу потоків атомарного кисню на поверхню КА, вивчення деградації фізико-механічних властивостей матеріалів космічних систем, експлуатованих на висотах 200-1000 км (наприклад, міжнародна космічна станція «Альфа»), а також серій супутників та інших КА з часом життя 10-20 років.
Ключові слова: деградація фізико-механічних властивостей, космічне приладобудування, поверхня КА
References: 
1.  Абраимов В. В., Негода А. А., Завалишин А. П., Колыбаев Л.   К.   Комплексная   имитация   факторов   космического пространства  //  Космічна наука  і технологія.—1995.—1, № 2-6.—С. 76—80.
2.  Веркин Б. И., Верховцева Э. Т., Фогель Я. М. Газоструй­ный источник вакуумного ультрафиолетового излучения // Физика вакуумного ультрафиолетового излучения. — Ки­ев: Наук, думка, 1974.—С. 38—58.
3.  Кудрявцев   Н.   Н.,   Мазяр   О.   А.,   Сухов  А.   М.   Методы генерации  пучков  атомарного  кислорода.   //  Приборы  и техника эксперимента.—1994.—№ 1.—С. 31—48.
4.  Никитин   Е.   Е.,   Смирнов   Б.   М.   Медленные   атомные столкновения. — М.: Энергоиздат, 1990.—254 с.
5.  Abraimov V. V., Negoda A. A., Zavalishin A. P., et al. A complex outer space simulator // Proc. Fourth Ukraine-Russia-China Symp. on Space Sciense and Technology; Kyiv, Septem­ber 12—17, 1996. — Kyiv, 1996.—Vol. II.—P. 530—533.
6.  Arnold G. S., Peplinski D. R., Cascarano F. M. // J. Spacecraft and Rockets.—1987.—24, N 5.—P. 454—458.
7.  Caledonia G. E., Krech R. H. Energetic oxygen atom material degradation studies// AIAA Paper.—1987.—N 105.—P.  1 — 11.
8.  Cross J. В., Cremon D. A. Atomic oxygen surface interactions — mechanistic study using ground-based facilities // AIAA Paper.—1985.—N 0473.—17 p.
9.  Cross J. В., Spangler L. H., Haffbauer M. A., Archuleta F. A. High  intensity  5  eV  CW-laser  sustained  O-atom  exposure facility for material degradation studies // SAMPE Quarerly.— 1987.—18.—P. 41.
10.  Dauphin G. Atomic oxygen — a low orbit plague. // Proc. 8-th Int. Conf. Soc. Adv. Mater. And Process. Eng. Eur. Chapfer, La Baule, May 18—21, 1987. —   Amsterdam e. a., 1987.— P. 345—368.
11.  Leger L. J., Visentine J. Т., Schliesing J. A. A consideration of atomic oxygen interactions with space station // AIAA Paper.— 1985.—N 0476.—P. 1 — 11.
12.  Sibener S. J., Buss R. J., Ng C. Y., Lee Y. T. Development of a   supersonic   O( pi),   O( D2)   atomic   oxygen  nozzle   beam source // Rev. Sci. Instrum.—1980.—51, N 2.—P. 167—170.
13.  Singh  В.,   Amore  L.   J.,   Sailor  W.,   Racete   G.   Laboratory simulation of low earth orbital atomic oxygen interaction with space-craft surfaces // AIAA Paper.—1985.—N 0477.—7 p.

14.  Walther S. R., Leung K. N., Kunkel W. B. Development of low energy  oxygen  ion  beams  for  surface  studies  //  J.  Appl. Phys.—1986.—60, N 9.—P. 3015—3017.