Актуальні завдання отримання матеріалів електронної техніки в умовах мікрогравітації

Патон, БЄ, Лапчинський, ВФ, Асніс, ЄА, Заболотім, СП, Баранський, ПІ, Бабич, ВМ
Косм. наука технол. 1998, 4 ;(5):95–98
https://doi.org/10.15407/knit1998.05.095
Мова публікації: російська
Анотація: 
Показана можливість одержання в умовах мікрогравітації методом електроно-променевої безтигельної зонної плавки досконалих напівпровідникових монокристалів, а також вивчення ряду фундаментальних проблем фізики кристалізації.
Ключові слова: зонна плавка, мікрогравітація, фізика кристалізації
References: 
1.  Космическое материаловедение / Под ред. Б. Фойебахера., Г. Хамахера, Р. Наумана. — М.: Мир, 1989.—478 с.
2.  Мильвидский М. Г., Н. А. Верезуб Н. А., Картавых А. В. и др. Выращивание монокристаллов полупроводников в кос­мосе:   результаты,   проблемы,   перспективы   //   Кристал­лография.—1997.—42, № 5.—С. 913—923.
3.  Регель   Л.   Л.   Космическое   материаловедение   //   Итоги науки и техники / ВИНИТИ.—1984.—21.—Ч. I.—244 с.; 1987.—29.—Ч.   П.—296   с.;   1990.—34.—Ч.   III.—336   с.; 1991.—36.—Ч. IV.—364 с.
4. Baranskii P. I. Mikrogravitation and possible ways to preparing high-quality technically important semiconductors // Interna­tional Center For Gravity Materials Science And Applications; Clarkson University Potsdam, N. Y. 13699-5700 USA, May, 1994.—P. 40—42.
5. Раton В. Е., Lapcninskii V. F. Welding in space and related Tecnnologies. — Cambridge International science Pulishing, 1997.—121 p.