Апроксимація контурів образів для їх класифікації при дистанційному зондуванні Землі

Косаревич, РЯ
Косм. наука технол. 1998, 4 ;(4):114–117
https://doi.org/10.15407/knit1998.04.114
Мова публікації: Українська
Анотація: 
Розроблено спосіб опису контурів зображень, отриманих в результаті дистанційного зондування Землі. Показано інваріантні властивості такого опису до афінних перетворень та перетворення подібності однакового простору Побудовано алгоритм класифікації контурів на основі цього опису.
Ключові слова: дистанційне зондування, обробка зображень
References: 
1.     Кронберг П. Дистанционное изучение Земли. — М.: Мир, 1988.-350 с.
2.     Павлидис Т. Алгоритмы машинной графики и обработки изображений. — М.: Радио и связь, 1986.—400 с.

3.     Русын  Б.   П.   Структурно-лингвистические методы  распо­знавания изображений в реальном времени.  —  Киев: На­ук, думка, 1986.-128 с.