До проблеми використання клітинних автоматів в якості космічних бортових обчислювальних пристроїв

Вальковський, ВО, Зербіно, ДД
Косм. наука технол. 1998, 4 ;(4):49–54
https://doi.org/10.15407/knit1998.04.049
Мова публікації: російська
Анотація: 
Обговорюється можливість застосування в космічних бортових системах обробки інформації та управління клітинних автоматів спеціалізованої архітектури. Особливості пристроїв, які використовують клітинні автомати − це регулярність структури, висока надійність, можливість нарощування, взаємозамінність універсальних модулів та нагромадження, масовий паралелізм в обробці інформації і висока швидкодія. Запропоновані системи володіють підвищеною надійністю, яка виражається в можливості їх функціонування в умовах відмови деяких комірок. Наведені приклади арифметичних клітинних автоматів для реалізації алгоритмів над комплексними числами. Розглядаються питання незалежності результатів обчислень від порядку застосування правил автомата.
Ключові слова: клтінні автомати, космічні інформаційні системи, космічне навантаження
References: 
1. Ачасова С. М., Бандман О. Л. Корректность параллель­ных вычислительных процессов. — Новосибирск: Наука, 1990,-252 с.
2. Вальковский В. Л., Зербино Д. Д. Реализация арифмети­ческих вычислений в знакопеременных кодах на клеточ­ных автоматах //' Пробл. упр. и автоматики. —1997.— М« 2.-С. 49-64.

3. Codd Е. F. Cellular Automata: — New York: Acad. Press, 1968.-198 p.