Параметричне збудження верхнєгібрідних і кінетичних альвенівських хвиль в магнітоактивній плазмі

Юхимук, AК, Федун, ВМ, Юхимук, BА, Івченко, ВМ
Косм. наука технол. 1998, 4 ;(1):108–112
https://doi.org/10.15407/knit1998.01.108
Мова публікації: російська
Анотація: 
Вивчено нелінійне параметричне збуждення верхньогібридних і кінетичних альвенівських хвиль в замагніченій плазмі з низьким плазмовим параметром β. Хвилею накачки є звичайна електромагнітна хвиля, яка розпадається на верхньогібридну та кінетичну альвенівську хвилі. На основі дворідинної МГД отримано нелінійне дисперсійне рівняння, яке описує трихвильову взаємодію. Знайдено інкремент розвитку нестійкості, пропорційний електронній інерційній довжині (ае = с/ωре). Отже, розглянутий нами нелінійний процес має місце лише при умові урахування інерції електронів в альвенівських хвилях. Подібні нелінійні параметричні процеси можуть виникати в іоносферній плазмі під час нагрівних експериментів.
Ключові слова: електромагнітні хвилі, нелінійне параметричне збуждення, плазма
References: 
1.  Юхимук  А.   К.,   Юхимук   В.   А.   Нелинейный   механизм генерации  альвеновских  волн  в  космической  плазме   // Кинематика   и   физика   небес,   тел.—1995.—11,  №  5.— С. 71—77.
2.  Юхимук А. К., Юхимук В. А., Фалько О. Г. Нелинейный механизм электромагнитного излучения в космической пла­зме  //  Косміч.  наука і технологія.—1995.—1, № 2 -6.— С. 65—71.
3.  Юхимук   А.   К.,   Юхимук   В.   А.,   Фалько   О.   Г.   и   др. Нелинейное   взаимодействие   альвеновских   и   ионно-звуковых волн в магнитоактивной плазме // Косміч. наука і технологія.—1996.—2, № 3-4.—С. 44—48
4.  Юхимук   В.   А.,   Юхимук   А.   К.   Параметрическое   воз­буждение верхнегибридных и ионно-звуковых волн в кос­мической плазме // Кинематика и физика небес,  тел.— 1994.—10, № 6.—С. 67—73.
5.  Buyarbara S., Shukla Р. К., Das A. S., Excitation of ULF and VLF waves in the ionosphere // J. Geophys. Res.—1979.— 84A, N 4.—P. 1317—1318.
6.  Gurnett D. A., Shaw R. R. Electromagnetic radiation trapped in the magnetosphere above the plasma frequency // J. Geo­phys. Res.—1973.—78A, N 34.—P. 8136—8149.
7.  Kurth  W.   S.,   Ashour-Abdalla   M.,   Frank  L.   A.,   et  al.   A comparison of intense electromagnetic waves near FUHR with linear instability theory // Geophys. Res. Lett.—1979.—6A, N 6.—P. 487—490.
8.  Murtaza G., Shukla P. K. Nonlinear generation of electromag­netic waves // J. Plasma Phys.—1984.—31.—P. 432—436.
9.  Oya  H.,   Marioka  A.,   Kobayashi   K.,   et  al.   Plasma  wave observation and sounder experiments (PWS) using the Akebano (E XOS-D) satellite-instrumentation and initial result including discovery of the high altitude equatorial plasma turbulence // J. Geomag. Geoelectr.—1990.—42.—P. 441—444.
10.  Shukla P. K., Mamedow M. A. Nonlinear decay of a propagat­ing  lower-hybrid wave  in  a  plasma  //  J.   Plasma  Phys.— 1978.—19.—P. 87—96.
11.  Stenflo L., Shukla P. K., Generation of radiation by upper hybrid   pump   waves   //   J.   Geophys.   Res.—1995.—100A, N 9.—P. 17261 — 17263.
12.  Stubbe   P.,   Kopka   H.,   Thide   В.,   Derblom   H.   Stimulated electromagnetic emissions: a new technique to study the parametric   decay   instability  in  the  ionosphere   //  J.   Geophys. Res.—1984.—89A, N 3.—P. 7523—7536.

13. Wahlund J. E., Louarn P., Chust T. et al. Observations of ion acoustic fluctuations in the auroral topside ionosphere by the «Freja» s/c // Geophys. Res. Lett.—1994.—21, N 17.— P. 1835—1838.