Деякі аспекти моделювання систем термостатування космічних апаратів

Макарова, АС, Іванова, ГА, Завеліон, ВІ
Косм. наука технол. 1998, 4 ;(1):90–91
https://doi.org/10.15407/knit1998.01.090
Мова публікації: російська
Анотація: 
Розглянуто основні вимоги, що їх повинні задовольняти загальні математичні моделі розрахунку систем терморегулювання. Показано, що найперспективнішими є комбіновані моделі, які включають як інженерні методики, так і постановки крайових задач для рівнянь в частинних похідних.
Ключові слова: комбіновані моделі, космічна енергетика, системи терморегулювання
References: 
1.  Дульнев Г.  Н.,  Парфенов В.  Г.,  Сигалов А.  В.  Методы расчета теплового режима приборов. — М.: Радио и связь, 1990.—312 с.
2.  Малоземов В. В. Тепловой режим космических аппаратов. — М.: Машиностроение, 1980.—367 с.