Алгоритм глобального теплового розрахунку систем терморегулювання космічних апаратів

Іванова, ГА, Макарова, АС, Завеліон, ВІ, Кострицин, ОЮ
Косм. наука технол. 1998, 4 ;(1):87–89
https://doi.org/10.15407/knit1998.01.087
Мова публікації: російська
Анотація: 
Запропоновано економний алгоритм теплового розрахунку для систем терморегулювання різної конфігурації з довільною кількістю структурних елементів.
Ключові слова: алгоритм, космічні двигуни, системи терморегулювання
References: 
1.  Дульнев Г.  Н.,  Парфенов В.  Г.,  Сигалов А.  В.  Методы расчета теплового режима приборов. — М.: Радио и связь, 1990.—312 с.
2.  Малоземов В. В. Тепловой режим космических аппаратов. — М.: Машиностроение, 1980.—367 с.