Про специфіку роботи наземних випробувальних комплексів при визначенні акустичної стійкості конструкції КА

Карачун, ВВ, Петрик, ОВ
Косм. наука технол. 1998, 4 ;(1):71–73
https://doi.org/10.15407/knit1998.01.071
Мова публікації: російська
Анотація: 
Аналізується вплив кінематичного збудження з боку рухомої основи на роботу роторної сирени. Визначається вплив обертання Землі на динаміку генератора аеродинамічного шуму.
Ключові слова: акустична стійкість, генератор аеродинамічного шуму, космічні апарати
References: 
1.  А. с. 228565 СССР, МПК G 10 К. Однороторная сирена / Л.  Е.  Матохнюк,  Ю.  А.  Кашталян.   —  Опубл.  08.10.68, Бюл. № 31.

2.  Карачун В. В., Мартыненко В.  С.  О перемещении абсо­лютно твердой оболочки под воздействием внешней акус­тической волны давления // Докл. АН УССР. Сер. А.— 1991.—№ 3.—С. 42—45.