До вибору параметрів оптико-електронної системи космічного інфрачервоного сканера

1Колобродов, ВГ, Шустер, Н
1Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Київ
Косм. наука технол. 1998, 4 ;(1):17–21
https://doi.org/10.15407/knit1998.01.017
Мова публікації: російська
Анотація: 
Досліджено взаємозв'язок між просторовою роздільною здатністю ІЧ-сканера та параметрами об'єктива, скануючої системи та приймача випромінювання з метою узгодження цих параметрів для отримання бажаної роздільної здатності. Розглянуто приклад розрахунку оптико-електронної системи ІЧ-сканера.
Ключові слова: ІЧ-сканер, оптико-електронні системи, просторово-роздільна здатність
References: 
1.  Колобродов   В.   Г.   Проектирование   оптической   системы ПЗС-камеры космического базирования // Космічна наука і технологія.—1996.—2, № 3/4.—С. 82—87.
2.  Колобродов В. Г., Шустер Н. Инфракрасная термография (физические основы, методы проектирования и контроля, применение). — Киев: ВИПОЛ, 1994.—426 с.
3.  Ллойд Дж.   Системы тепловидения:  Пер.  с англ.   —  М.: Мир, 1978.—414 с.
4.  Мирошников М.  М.  Теоретические основы оптико-элект­ронных приборов. — Л.: Машиностроение, 1983.—696 с.