Механізм проходження акустичної хвилі через плоскопаралельні елементи конструкції носіїв

Карачун, ВВ
Косм. наука технол. 1997, 3 ;(2):86–89
https://doi.org/10.15407/knit1997.03.086
Мова публікації: російська
Анотація: 
З'ясовуються  особливості  впливу  звукового  випромінювання  двигунів  носіїв  на  пласкі  елементи конструкції
Ключові слова: матеріали космічних кораблів
References: 
Дидковский В. С., Карачун В. В., Заборов В. И. Проектирова­ние ограждающих конструкций с оптимальными звуко- и виброизоляционными свойствами. К.: Будівельник, 1991.—120 с.