Інформація ШСЗ «Січ-1» у вирішенні актуальних проблем нафтогазової геології

Перерва, ВМ, Лялько, ВІ, Филиппович, ВЄ, Шпак, ПФ
Косм. наука технол. 1996, 2 ;(2):49–54
https://doi.org/10.15407/knit1996.03.049
Мова публікації: російська
Анотація: 
Розглядаються результати досліджень щодо комплексного використання інформації ШСЗ «Січ-1» у вивченні закономірностей розміщення промислових скупчень вуглеводнів, їх зв'язку з сучасною геодинамікою і прогнозуванні нафтогазопошукових об'єктів на прикладі Азово-Чорноморського регіону. Отримані дані свідчать про можливості підвищення ефективності геологорозвідки нафти та газу, ряду рудних і нерудних корисних копалин на основі комплексного використання супутникової інформації.
Ключові слова: геологорозвідка нафти та газу, ШСЗ «Січ-1»
References: 
Баренбаум А. А. Роль космогенного фактора в геодинамике  // Напряжения в литосфере (глобальные, региональные, ло­кальные): Тез. докл. Первого междунар. семинара. — М.: Изд-во ИГиРГИ, 1994.—С. 13.
Буниат-Заде З. А. Газонефтяной вулканизм и нефтегазоносность  // Напряжения в литосфере (глобальные, региональные, локальные): Тез. докл. Первого междунар. семинара. — М.: Изд-во ИГиРГИ, 1994.— С. 23—24.
Грязевые вулканы Керченско-Таманской области / Е. Ф. Шнюков, Ю. В. Соболевский, Г. И. Гнатенко и др. — Киев: Наук. думка, 1986.—152 с.
Никешин Ю. Д. Динамическая структура Земли (Обзор современных представлений о внутреннем строении Земли и глобальных закономерностях ее геологического развития). — М.: Наука, 1992.—44 с.
Перерва В. М. Аномалии температур морской поверхности Черного моря как геоиндикаторы структуры земной коры и скоплений углеводородов // Геол. журн.—1993.—№ 6.— С. 46—52.

Современная геодинамика и нефтегазоносность / В. А. Сидоров, М. В. Багдасарова, С. В. Атанян и др. — М.: Наука, 1989.—200 с.