Нелінійна взаємодія альвенівських і іонно-звукових хвиль в магнітоактивній плазмі

Юхимук, AК, Фалько, ОГ, Юхимук, ВА, Кучеренко, BП, Федун, ВМ
Косм. наука технол. 1996, 2 ;(2):44–48
https://doi.org/10.15407/knit1996.03.044
Мова публікації: російська
Анотація: 
На основі дворідинної магнітогідродинаміки розглянуто нелінійну параметричну взаємодію кінетичних альвенівських та іонно-звукових хвиль в магнітоактивній плазмі. Отримано нелінійне дисперсійне рівняння, що описує трихвильову взаємодію. Найдено інкремент розвитку параметричної нестійкості, пропорційний до електронної інерційної довжини. Отже, розглянутий параметричний процес можливий лише у випадку, коли враховується ефект інерції електронів у альвенівських хвилях. Отримані теоретичні результати використовуються для пояснення деяких нелінійних процесів в іоносферній та космічній плазмах. Так, дані, отримані за допомогою супутника «Freja», свідчать про тісний зв'язок між альвенівськими та іонно-звуковими хвилями в авроральній області іоносфери. Спостережувана електромагнітна турбулентність інтерпретується як кінетичні альвенівські хвилі з поперечною довжиною хвилі порядку електронної інерційної довжини (с/wре ~ 1 км).
Ключові слова: іонно-звукові хвилі, іоносфера, альвенівські хвилі, параметрична нестійкість
References: 
Войтенко Ю. М. Сверхальвеновские пучки и кинетические альвеновские волны в космической плазме. — Киев, 1989.— 42 с.—(Препринт. АН УССР / Ин-т теор. физики; ИТФ- 89-9Р).
Войтенко Ю. М., Кришталь А. Н., Юхимук А. К. и др. Токовая неустойчивость и генерация КАВ в магнитосфере Земли // Геомагнетизм и аэрономия.—1990.—30, № 3.—С. 402— 406.
Юхимук А. К., Юхимук В. А., Кучеренко В. П. Нелинейный механизм генерации альвеновских волн в космической плазме // Кинематика и физика небес. тел.—1995.—11, № 5.—С. 71—77.
Юхимук В. А., Юхимук А. К. Параметрическое возбуждение верхнегибридных и ионно-звуковых волн в космической плазме // Кинематика и физика небес. тел.—1994.—10, № 6.—С. 67—73.
Chian A., Lopes S. R., Alves М. V. Nonlinear exitation of Longmuir and Alfven Waves by auroral whistler waves in the planetary magnetosphere // Astron. and Astrophys.—1994.—288, N 3.— P. 981—984.
Hasegawa A, Chen L. Ring current instabilities in the magneto- hydrodynamic frequency range // Ann. Geophys.—1992.—10, N 9.—P. 644—646.
Louarn P., Wahlund J. E., Chust T., et al. Observation of kinetic Alfven by the Freja spacecraft // Geophys. Res. Lett.—1994.— 21, N 17.—P. 1847—1850.
Wahlund J. E., Louarn P., Chust T., et al. On ion acoustic turbulence and the nonlinear evolution of kinetic Alfven waves in aurora // Geophys. Res. Lett.—1994.—21, N 17.—P. 1831 — 1834.
Yukhimuk A. K., Kotsarenko N. Ja., Yukhimuk V. A. Nonlinear interaction of Alfven waves in solar atmosphere // Study of the solar-terrestrial system: Proc. 26th ESLAB Symp. Killarney, 16—19 June 1992. — Noordwijk, 1992.—P. 337—341.

Zhou H. L., Kuo S. P. Cascading of the upper hybrid/electron Bernstein wave in ionospheric heating experiments // Phys. Fluids.—1994.—1, N 9.—P. 3044—3052.