Вимірювання осциляції яскравості Сонця в проекті «Марс-96» (експеримент СОЯ)

Брунс, АВ
Косм. наука технол. 1996, 2 ;(2):18–23
https://doi.org/10.15407/knit1996.03.018
Мова публікації: російська
Анотація: 
Описується експеримент СОЯ, який проводиться на борту міжпланетної станції «Марс-96». Експери­мент призначається для вивчення внутрішньої будови Сонця засобом геліосейсмології. В основу досліду покладено вимірювання осциляцій яскравості Сонця як зірки. Амплітуда коливань відносно їх середнього рівня складає величину порядку 10 . Детектування такої малої величини ставить до вимірювальної апаратури дуже високі метрологічні вимоги. Приводиться опис конструкції прецизійного фотометра СОЯ.
Ключові слова: геліосейсмологія, осциляції яскравості Сонця, проект «Марс-96»
References: 
Bruns А. V. Some peculiarites of the power spectrum of the 5-min solar brightness oscillations // Solar Physics.—1991.—133.— P. 89—94.
Bruns A. V., Bonnet R. M., Delaboudiniere J. P., et al. The helioseismology experiment on the planetary mission “Phobos” // Bull. Crim. Astrophys. Obs.—1991.—N 83.—P. 22—33.

Bruns A. V., Shumko S. M. Short term variability of the power spectrum of 5-min oscillations of the Sun // Planet. Sci.— 1991.—39, N 1/2,—P. 41—46.