Хвильовий плазмовий експеримент в проекті «Марс-96»

1Корепанов, ВЄ, Климов, СІ, Тарасов, ВГ, Червінка, ОО
1Львівський центр Інституту космічних досліджень Національної академії наук України та Державного космічного агентства України, Львів
Косм. наука технол. 1996, 2 ;(2):10-17
https://doi.org/10.15407/knit1996.03.010
Мова публікації: Українська
Анотація: 
Наведено короткий опис проекту «Марс-96» та завдань, які вирішуватиме хвильовий плазмовий комплекс ELISMA, до складу якого входить створений в Україні багатоканальний аналізатор ультранизькочастотних хвиль у плазмі — ULFW. Широкі можливості багатокомпонентного аналізу електромагнітних полів забезпечуються спеціальною структурою приладу, що включає високо-стабільні фільтри ультранизьких частот з ідентичними фазо-частотними характеристиками та підсилювачами з керованими коефіцієнтами підсилення, спеціальні пристрої вибору-зберігання даних та комплекс алгоритмів відбору й відновлення первинної інформації. Описані методика та результати наземних випробувань блоку ULFW у складі комплексу ELISMA, що проведені в умовах, наближених до відкритого космосу.
Ключові слова: проект «Марс-96», хвильовий плазмовий комплекс
References: 
Бреус Т. К., Крымский А. М. и др. Взаимодействие солнечного ветра с Марсом. Результаты «Фобос-2» // Косм. исслед.— 1991.—29, вып. 5.—С. 741—753.
Долгинов Ш. Ш. Магнитное поле и магнитосфера планеты Марс // Косм. исслед.—1991.—29, вып. 5.—С. 754—789.
Долгинов Ш. Ш. Вековые изменения магнитного момента пла­неты Марс // Косм. ислед.—1992.—30, вып. 3.—С. 425— 428.
Стяжкин В. А., Ерошенко Е. Г., Иванов К. Г. Межпланетное магнитное поле по измерениям на КА «Фобос-2» // Геомагнетизм и аэрономия.—1994.—34, № 1.—С. 7—14.

Стяжкин В. А., Иванов К. Г., Ерошенко Е. Г. Магнитное поле на 24 • 106 км вниз по потоку от Земли по измерениям на КА «Фобос-2» в сентябре 1988 г. // Косм. исслед.—1993.—31, вып. 5.—С. 137—147.