Радіометричні системи з синтезуванням апертури для дослідження природних ресурсів Землі з космосу. III. метрологічний аналіз

Піскорж, ВВ, Кирилюк, ВМ, Верещак, ОП
Косм. наука технол. 1996, 2 ;(1):41–52
https://doi.org/10.15407/knit1996.01.041
Мова публікації: російська
Анотація: 
Виконано аналіз апаратурних похибок радіометричних систем з синтезуванням апертури. Показано, що похибки, зумовлені квантуванням вхідних даних та округленням проміжних результатів, носять енергетичний характер, і їх вплив зводиться до деякого збільшення шумового фону зображення. Аналогічним чином впливають також неідентичність каналів попередньої обробки сигналів і похибки геометрії антенної решітки. Отримані співвідношення, що дозволяють сформулювати вимоги до складових частин радіометричної системи
Ключові слова: дистанційний моніторинг, похибки апаратури, радіометри, синтезування апертури
References: 
Колосов М. А., Арманд Н. А., Яковлев О. И. Распространение радиоволн при космической связи. — М.: Связь, 1969.— 155 с.
Левин Б. Р. Теоретические основы статистической радиотехники. Кн. первая. — М.: Сов. радио, 1969.—752 с.
Пискорж В. В., Кирилюк В. М. Верещак А. П. Радиометрические системы с синтезированием апертуры. I. Потенциаль­ные возможности // Космічна наука і технологія.—1995а.— 1, № 2-6.—С. 18—26.
Пискорж В. В., Кирилюк В. М. Верещак А. П. Радиометрические системы с синтезированием апертуры. II. Цифровая обработка сигналов // Космічна наука і технологія.— 19956.—1, № 2-6.—С. 27—38