С.А. Подолинський в енергетичному трактуванні еволюції природи і суспільства

Пилипчук, ОЯ, Стрелко, ОГ, Пилипчук, ОО
Косм. наука технол. 2022, 28 ;(6):74-84
https://doi.org/10.15407/knit2022.06.074
Мова публікації: Українська
Анотація: 
Сергій Андрійович Подолинський (1850–1891) – дослідник природи, натурфілософ, лікар, громадський діяч і публіцист, прожив коротке життя. До цього часу з основними працями С.А. Подолинського наукове співтовариство майже не знайоме. Великий український науковець В.І. Вернадський надихався науковими роботами та ідеями С.А. Подолинського. А характеристика С.А. Подолинського як «забутого наукового новатора», яку дав йому В.І. Вернадський ще на початку ХХ ст., залишається в основному справедливою і в наші дні.
     Стаття присвячена історії його роботи «Праця та її ставлення до розподілу енергії» (1880 р.). Висвітлено низку питань щодо ідеї С.А. Подолинського про «розподіл сонячної енергії у Всесвіті» та енергетичного трактування розвитку природи і суспільства. Здійснено аналіз кожного розділу статті С.А. Подолинського в контексті впливу праці на перерозподіл сонячної енергії  на земній поверхні.
Ідеї С.А. Подолинського, викладені в його «Праці людини і її ставлення до розподілу енергії» свідчать не тільки про пріоритет вітчизняної науки з багатьох питань природознавства, актуальність яких усвідомлюється тільки в наш час, а й зберігають методологічну цінність у світовому контексті. У праці С.А. Подолинського читач знайде приклад постановки і підходу до вирішення цікавої і потрібної проблеми в науковій сфері, який характерний для видатних і оригінальних вчених.
     Найбільш важливим є відкриття С.А. Подолинським про те, що розвиток живих організмів на земній поверхні відбувається під впливом сонячної енергії. Ось чому ім’я С.А. Подолинського заслужено згадується серед попередників В.І. Вернадського, який займався вивченням енергетики живої речовини і становленням вчення про біосферу і ноосферу. Розглядається значення праці С.А. Подолинського та її подальші перспективи в розвитку наукових досліджень з  використання енергії.
Ключові слова: розподіл енергії, С.А. Подолинський, сонячна енергія
References: 
1. Vernadskyi, V.Y. (1983). Essays of geochemistry. Moscow: Nauka (Science). 422 p. [in Russian].
2. Vernadskyi, V.Y. (1988). Papers on the history of science in Russia. Moscow: Nauka, 467 p. [in Russian].
3. Zlupko, S.M. (1990). Serhii Andriyovych Podolynskyi is a scientist, thinker, revolutionary. Lviv: Kamenyar. 192 p. [in Ukrainian].
4. Myrzoian, E.N. (2003). From the history of scientific concepts. Bulletin of the Commission for the Development of the Scientific Heritage of Academician V.I. Vernadsky. №17, 22-44 [in Russian].
5. Pylypchuk, O.Ya., Strelko, О.H., Korobchenko, A.A., Pylypchuk, O.O. (2022). Alfred Russel Wallace about harmony in the Universe (To the 120th anniversary of his work "Man's Place in the Universe"). Space Science and Technology. №28(2), 61-68.
6. Pylypchuk, O.Ya., Strelko, О.H., Pylypchuk, O.O. (2021). Academician V.I. Vernadsky about the originality of life in Space (To the 100th anniversary of his work "The Beginning and Eternity of Life"). Space Science and Technology. №27(2), 85-92.
7. Podolynskyi, M.A. (1880). Human labor and its relation to the distribution of energy. Word. №4/5, 135-211 [in Russian]. 8. Chesnokov, V.S. (2006). Sergey Andreevich Podolinsky: 1850-1891. Moscow: Nauka. 316 p. [in Russian].
9. Duplenko, Y., Gamaliia, K. (2014). Ukrainian naturalist and economist Serhii Podolinsky and his role in the formation of the noosphere concept. Acta Baltica Historiae Et Philosophiae Scientiarum. №2(2), 43-54.
10. Foster, J.B., Burkett, P. (2004). Ecological economics and classical marxism: The "podolinsky business" reconsidered. Organization and Environment. №17(1), 32-60.
11. Nasution, M.K. (2020). The birth of a science. History of Science and Technology. №10(2), 315-338.
12. Oh, J.-Y., Han, H. (2022). Understanding mathematical abstraction in the formularization of Galileo's law. History of Science and Technology. №12(1), 55-68.
13. Parys, W. (2018). Labour values and energy values: Some developments on the common substance of value since 1867. European Journal of the History of Economic Thought. № 25(5), 1052-1080.