Термоміцність відсіку утримання ракети-носія при взаємодії зі струменем продуктів згорання палива

Дегтярьов, МО, Акімов, ДВ, Білоус, ОС, Аврамов, КВ
Косм. наука технол. 2021, 27 ;(4):03-10
https://doi.org/10.15407/knit2021.04.003
Мова публікації: Українська
Анотація: 
Термоміцність відсіку утримання розраховується для дослідження можливості його багаторазового використання при пусках ракет-носіїв. Досліджуються нестаціонарні теплові поля відсіку утримання, обумовлені взаємодією газового потоку маршової рухової установки і відсіку утримання. При старті ракети-носія частина корпусу відсіку утримання зазнає значного теплового впливу, що характеризується високими градієнтами температур. Цей тепловий вплив істотно змінюється з плином часу. Внаслідок такого теплового впливу виникають значні динамічні нестаціонарні поля напружень.
       Нашою метою є розрахунок максимальних величин напружень, індукованих цим тепловим полем. Для цього досліджено напружений стан, індукований стаціонарним тепловим полем, яке відповідає нестаціонарному тепловому полю в момент часу, в який спостерігається максимальний градієнт температур. В такому випадку буде отримана верхня оцінка величин напружень, що виникають в конструкції.
Ключові слова: відсік утримання, ракета-носій, струмінь продуктів згоряння палива, теплове нагрівання, термоміцність