ВИЗНАЧЕННЯ КОЛЕКТИВНОГО РИЗИКУ У ВИПАДКУ АВАРІЇ РАКЕТИ-НОСІЯ «ЦИКЛОН-4М» НА ДІЛЯНЦІ ПОЛЬОТУ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗОБРАЖЕННЯ НАСЕЛЕНИХ ТЕРИТОРІЙ БАГАТОКУТНИКАМИ

Гладкий, ЕГ
Косм. наука технол. 2020, 26 ;(3):32-41
https://doi.org/10.15407/knit2020.03.032
Мова публікації: Російська
Анотація: 
Підтвердження безпеки під час пусків сучасних ракет-носіїв (РН) вимагає визначення рівня колективного ризику
для населення вздовж траси польоту. Розглядаються дві процедури оцінювання колективного ризику, основу яких
складає зображення населених територій з використанням опуклих багатокутників. Традиційні процедури, що використовуються для визначення колективного ризику для території у межах зони падіння аварійної РН, передбачають її розбиття на типові елементарні фігури — сферичні квадратики розміром один градус за широтою і довготою. Для них визначається колективний ризик та сумарне значення у межах всієї території. При цьому у межі таких елементарних фігур можуть потрапляти адміністративні одиниці різних держав із суттєво відмінною густиною населення або незаселені морські території. Виходячи з цього, запропоновано оцінювати колективний ризик безпосередньо для адміністративних одиниць держав (провінцій, департаментів, областей тощо), які потрапляють у зону падіння аварійної РН. Останні в розрахунках подають у вигляді опуклого багатокутника або
сукупності багатокутників, що дозволяє наблизити розрахункову зону населеної території до реальності і відповідно підвищує адекватність запропонованої моделі.
           В зонах падіння аварійних РН населення зазвичай зосереджене у населених пунктах. Показано недоліки традиційного підходу оцінювання колективного ризику для населених пунктів у випадку, коли аварійна РН досягає поверхні Землі без руйнування, і відповідно зона ураження сумірна або перевищує сельбищну територію населеного пункту. Розглянуто процедуру, що заснована на зображенні сельбищної території населеного пункту у вигляді багатокутника і визначенні площі його перетину із зоною ураження аварійної РН. Для розрахунку колективного ризику використано статистичне моделювання. Показано практичне застосування запропонованих процедур для проекту ракетно-космічного комплексу «Циклон-4М», що розробляється в Україні.
Ключові слова: аварія ракети-носія на етапі польоту, зона падіння, колективний ризик, польотна безпека, ракета-носій
References: 
1. Гладкий Э. Г. Процедура оценки полетной безопасности ракет-носителей, использующая геометрическое представление зоны поражения объекта в виде многоугольника. Космическая техника. Ракетное вооружение: Сб. науч. тр. 2015. Вып. 3. С. 50—56.
2. Гладкий Э. Г. К вопросу оценки коллективного риска для населенных пунктов в случае аварии ракеты-носителя на этапе полета первой ступени. Вопросы проектирования и производства летательных аппаратов. 2018. Вып. 1 (93). С. 65— 78.
3. Хенли Э., Джм Кумамото X. Надежность технических систем и оценка риска. М.: Машиностроение, 1984. 528 с.
4. 14 CFR. Chapter III. Commercial space transportation, Federal aviation administration, Department of transportation, Subchapter C – Licensing, part 420 License to Operate a Launch Site. 2000. URL: http://law.cornell.edu/cfr/text/14/part-420 (дата звернення: 10.10.2019).
5. 14 CFR. Chapter III. Commercial space transportation, Federal aviation administration, Department of transportation, Subchapter C – Licensing, part 417 – Launch Safety, 2001. URL: http://law.cornell.edu/cfr/text/14/part-417 (дата звернення: 10.10.2019).
6. AFSCPMAN 91-710 Range Safety User Requirements. Vol. 1. 2016. URL: http://static.e-publishing.af.mil/production/1/afspc/publicating/afspcma... (дата звернення: 10.10.2019).